Thông tin Thị Trường

Triển vọng tích cực của bảo hiểm sức khỏe Việt Nam trong năm 2021  
(25/11/2020)

Nhu cầu được chăm sóc sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu trong mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Nhu cầu đó càng ...

Triển vọng thị trường bảo hiểm và kinh tế toàn cầu 2021/2022  
(13/11/2020)

Nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái sâu nhất trong cuộc đời chúng ta, do COVID-19 gây ra. Tập đoàn tái ...

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng không sẽ tiếp tục tăng do không đủ năng lực bảo hiểm  
(05/11/2020)

Theo ông Jonathan Milford-Cottam, người đứng đầu bộ phận bảo hiểm hàng không tại công ty phụ trách khu vực Luân Đôn của ...

Liên kết Website