Thông tin Thị Trường

Khả năng chống chịu thiên tai vẫn còn thấp do rủi ro khí hậu gia tăng  
(07/10/2020)

Những tổn thất do thiên tai đã tăng lên trong nửa đầu năm 2020 so với nửa đầu năm 2019, chủ yếu là do các sự kiện thuộc ...

COVID-19 tác động đáng kể đến bảo hiểm hàng hải  
(17/09/2020)

Theo ông Richard Turner, chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm hàng hải quốc tế (IUMI), sự bất ổn bắt nguồn từ đại dịch vi rút ...

Swiss Re dự báo phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trên tất cả các phân khúc bảo hiểm  
(09/09/2020)

Sau những cải thiện về tỷ lệ phí bảo hiểm ở nhiều thị trường, và đặc biệt là trong các phân khúc bảo hiểm bị ảnh hưởng ...

Liên kết Website