• Những thực tế của mùa tái tục tái bảo hiểm trong đại dịch

    Mặc dù các công ty bảo hiểm có thể đảm bảo đủ năng lực tái bảo hiểm trong mùa tái tục ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 7 vừa qua nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn tái bảo hiểm dồi dào nhưng cái bóng của những tổn thất chưa thấy rõ do đại dịch COVID-19 gây ra
  • Đầu tư cơ sở hạ tầng là động lực chính cho sự tăng trưởng bền vững ở các thị trường mới nổi

    Theo ước tính trong báo cáo Sigma mới nhất của Viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn tái bảo hiểm Thụy Sĩ (Swiss Re) được ấn hành vào ngày 17/06 vừa qua, hàng năm, các thị trường mới nổi sẽ đầu tư khoảng 2,2 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong 20 năm tới, tương đương 3,9% GDP
  • RỦI RO VÀ CƠ HỘI CHO CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG HẢI

    Số lượng các sự kiện thảm họa tự nhiên ngày càng tăng có khả năng làm gia tăng nhiều tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải hết sức chú ý để giảm thiểu rủi ro của chính mình. Đồng thời, tình hình này cũng tạo ra những cơ hội mới cho các công ty bảo hiểm để giúp khách hàng của họ tự bảo vệ mình trước những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.
Thông tin Thị Trường

Những thực tế của mùa tái tục tái bảo hiểm trong đại dịch  
(03/07/2020)

Mặc dù các công ty bảo hiểm có thể đảm bảo đủ năng lực tái bảo hiểm trong mùa tái tục ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 7

Báo cáo của AM Best: Triển vọng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2020  
(01/07/2020)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best mới đưa ra đánh giá triển vọng ở mức “Ổn định” cho thị trường BH phi nhân ...

Đầu tư cơ sở hạ tầng là động lực chính cho sự tăng trưởng bền vững ở các thị trường mới nổi sau cuộc khủng hoảng COVID-19  
(22/06/2020)

Theo ước tính trong báo cáo Sigma mới nhất của Viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn tái bảo hiểm Thụy Sĩ (Swiss Re) được ấn ...

Liên kết Website