• ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐIỀU KHOẢN “KHÔNG LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HIỂM”

    Điều khoản “Không làm mất hiệu lực bảo hiểm”(1) trong hợp đồng bảo hiểm đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm của một người được bảo hiểm (dù là người được bảo hiểm định danh, người đồng được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm bổ sung) không bị phương hại bởi hành động làm mất hiệu lực bảo hiểm (hành động làm mất hiệu lực hay làm suy yếu giá trị pháp lý của hợp đồng) của một người được bảo hiểm khác trong hợp đồng bảo hiểm đó.
  • VINARE công bố Báo cáo tài chínhgiữa niên độ đã được soát xét

    Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019. Chi tiết: - Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
  • XU HƯỚNG TRONG MÙA TÁI TỤC GIỮA NĂM

    Sau khi khởi đầu lưỡng lự vào tháng 1 và phản ứng mạnh mẽ hơn một chút vào tháng 4, mùa tái tục vào ngày 1/6 và 1/7/2019 đã chứng kiến xu thế tăng phí rõ ràng. Hầu hết các vùng lãnh thổ và các nghiệp vụ bảo hiểm đều chứng kiến mức phí tái bảo hiểm tăng lên và các điều khoản/ điều kiện bị thắt chặt. ...
Thông tin Vinare

Ấn phẩm mới

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cổ phiếu

Cho thuê văn phòng

Check Mail

VINARE công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ đã ...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ hoạt động kết thúc ...

VINARE công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên ...

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các ...

VINARE thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho các cổ đông chưa ...

Thông tin Thị Trường

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐIỀU KHOẢN “KHÔNG LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HIỂM”  
(14/08/2019)

Điều khoản “Không làm mất hiệu lực bảo hiểm”(1) trong hợp đồng bảo hiểm đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm của một người ...

XU HƯỚNG TRONG MÙA TÁI TỤC GIỮA NĂM  
(25/07/2019)

Sau khi khởi đầu lưỡng lự vào tháng 1 và phản ứng mạnh mẽ hơn một chút vào tháng 4, mùa tái tục vào ngày 1/6 và ...

Bảo hiểm thế giới: Mọi ánh mắt đổ dồn về Trung Quốc và châu Á  
(10/07/2019)

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu đã vượt qua mốc 5.000 tỷ USD trong năm 2018. Mức tăng trưởng về doanh thu phí bảo ...

Liên kết Website