Thông tin Thị Trường

COVID-19 tác động đáng kể đến bảo hiểm hàng hải  
(17/09/2020)

Theo ông Richard Turner, chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm hàng hải quốc tế (IUMI), sự bất ổn bắt nguồn từ đại dịch vi rút ...

Swiss Re dự báo phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trên tất cả các phân khúc bảo hiểm  
(09/09/2020)

Sau những cải thiện về tỷ lệ phí bảo hiểm ở nhiều thị trường, và đặc biệt là trong các phân khúc bảo hiểm bị ảnh hưởng ...

Bảo hiểm thế giới: vượt qua cơn bão đại dịch năm 2020  
(03/08/2020)

Đại dịch COVID-19 sẽ gây ra suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ những năm 1930. Theo dự báo, tổng sản phẩm quốc nội ...

Liên kết Website