Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Báo cáo Phát triển bền vững

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 338

AM Best khẳng định xếp hạng của VINARE

AM Best khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) (Việt Nam). Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành vẫn giữ ở mức ổn định (stable).

Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, được AM Best đánh giá ở mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, quá trình hoạt động kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp phù hợp.

Khả năng tài chính của VINARE, được phản ánh thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi Chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được duy trì ở mức cao nhất. Việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu vốn chủ yếu nhờ vào mức giữ lại tương đối thấp, trong khi hoạt động đầu tư được đánh giá có mức độ rủi ro trung bình do có những khoản đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp trong nước đã được niêm yết và chưa niêm yết.

Mặc dù VINARE luôn duy trì mức chi trả cổ tức cao trong 5 năm qua, lợi nhuận giữ lại vẫn duy trì ở mức cao và đủ mạnh để hỗ trợ phát triển kinh doanh. Một số quan ngại về khả năng tài chính bao gồm việc VINARE phụ thuộc rất nhiều vào chuyển nhượng tái bảo hiểm để kiểm soát nguy cơ rủi ro thiên tai, các rủi ro tích tụ và rủi ro lớn đơn lẻ.

AM Best đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của VINARE là tốt trong suốt 5 năm qua, bằng chứng là tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trung bình 5 năm ở mức 89,8% và ROE là 9,7% (2014 – 2018). Các chỉ tiêu cơ bản về kinh doanh bảo hiểm và hoạt động đầu tư luôn ổn định trong 5 năm qua, và có ưu thế hơn khi so sánh với các công ty tái bảo hiểm trong khu vực. Về mặt triển vọng, AM Best dự kiến kết quả kinh doanh của VINARE tiếp tục duy trì ở mức cao, mặc dù dự đoán sẽ có sự suy giảm nhẹ về combined ratio trong trung hạn do điều kiện thị trường tiếp tục cạnh tranh, và VINARE dự định chuyển dịch cơ cấu nhận tái bảo hiểm theo hướng tập trung vào nghiệp vụ tai nạn con người.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là cân bằng. Trong hai công ty tái bảo hiểm tại Việt Nam, VINARE là công ty có quy mô lớn hơn, với tổng doanh thu phí nhận (GWP) là 1,8 nghìn tỷ VND (78 triệu USD) trong năm 2018. Tổng Công ty được hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài với một số công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm một số công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần tại VINARE. Cơ cấu nhận tái bảo hiểm của VINARE khá đa dạng hóa theo nghiệp vụ, với trên 70% doanh thu phí đến từ thị trường Việt Nam.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với quy mô và độ phức tạp của hoạt động kinh doanh của VINARE. Khung quản lý và năng lực quản lý rủi ro của VINARE được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn trong những năm qua từ Swiss Reinsurance Company Ltd – cổ đông lớn thứ hai của VINARE.

(Theo A.M. Best – Singapore – 17/5/2019)

Liên kết Website