Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Báo cáo Phát triển bền vững

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 338

VINARE được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021

VINARE được vinh danh là một trong số 389 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (IR Awards 2021).

Chương trình IR Awards là chương trình thường niên do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (vafe.org.vn), Vietstock (vietstock.vn) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (fili.vn) đồng tổ chức nhằm vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, từ ngày 01/05/2020 đến 30/04/2021. Thực hiện khảo sát đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. Căn cứ thực hiện khảo sát theo Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015, Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan.

Ngày 16/06/2021, Chương trình IR Awards 2021 chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021”. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung.

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 389 doanh nghiệp trong tổng số 724 doanh nghiệp thuộc danh sách khảo sát, tương ứng tỷ lệ 53.73%.

Có thể thấy rằng việc đáp ứng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp gia tăng chất lượng quan hệ nhà đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết lên một tầm cao mới và qua đó góp phần nâng cao giá trị đầu tư cho cổ đông. Kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy VINARE đã và đang đáp ứng tốt nghĩa vụ đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.

Liên kết Website