Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Báo cáo Phát triển bền vững

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 338

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Chủ tịch Cơ quan VINABAI nhận bàn giao Cơ quan VINABAI từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính.

Ngày 24 /12/ 2021, tại trụ sở Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã ký quyết định bàn giao Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN (VINABAI) cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tiếp quản. Theo đó, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị VINARE, Chủ tịch Cơ quan VINABAI đã ký quyết định nhận bàn giao Cơ quan VINABAI từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Đến tham dự buổi lễ bàn giao có ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, ông Ngô Xuân Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng các thành viên.

Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính (bên phải) trao quyết định bàn giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Cơ quan VINABAI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch HĐQT VINARE (bên trái)

Cơ quan VINABAI được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, căn cứ theo Nghị định thứ số 05 ngày 08/4/2001 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á (ASEAN), được Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước ASEAN ký ngày 08/4/2001 tại Kuala Lumpur – Malaysia. Tính đến nay, chương trình đã tròn 20 năm hoạt động tại khu vực.

Liên kết Website