• dao tao seo Tri Tue Viet, thiết kế web,đèn led chiếu sáng,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần
 • Thông tin Vinare

  Ấn phẩm mới

  Xếp hạng tín nhiệm

  Thông tin cố phiểu

  VNR 24.80 -0.10 (-0.40%)
  30/03/2015

  Nguồn: SGDCK HN

  Tỷ Giá

  Tỷ giá   Tỷ giá
    AUD 16661.11
    CAD 17164
    CHF 22408.47
    DKK 3175.12
    EUR 23468.39
    GBP 32116.53
    HKD 2797.25
    INR 351.27
    JPY 180.98
    KRW 21.67
    KWD 72888.19
    MYR 5839.32
    NOK 2729.15
    RUB 409.29
    SAR 5925.57
    SEK 2531.1
    SGD 15814.5
    THB 675.47
    USD 21575

  Check Mail

  Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt ...

  Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố báo cáo tài chính ...

  VINARE tổ chức Offsite meeting lần thứ 8

  Ngày 11/03/2015, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) ...

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh ...

  Ngày 03/03/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã gửi Thông báo ...

  Thông tin Thị Trường

  Hầu hết các công ty bảo hiểm Việt Nam đáp ứng yêu cầu về tái cấu trúc  
  (05/03/2015)

  Theo báo cáo của Bộ Tài chính (MOF) về đánh giá quá trình tái cơ cấu thị trường bảo hiểm cho thấy 43 trong số 45 công ...

  Tái bảo hiểm thế giới 2014  
  (04/02/2015)

  Sau 3 năm phí liên tục giảm, mùa tái tục Tháng 01/2015, thêm một lần nữa, người mua bảo hiểm đã thống trị, đẩy phí ...

  Thiên tai toàn cầu thuộc phạm vi bảo hiểm giảm 24% trong năm 2014 xuống còn 34 tỷ USD; thiệt hại kinh tế giảm 16% xuống còn 113 tỷ USD   
  (04/02/2015)

  Theo báo cáo sơ lược sigma, tổng thiệt hại kinh tế gây ra do thiên tai và do con người trong năm 2014 là 113 tỷ USD, ...

  Liên kết Website