Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   27.00
  GBP   32.00
  HKD   3.00
  JPY   214.17
  CHF   25.00
  AUD   17.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   712.09

Major Shareholders

Paid-up charter capital: VND 1,310,759,370,000

NoShareholdersCapital Contribution (VND)Number of SharesStake (%)
1State Capital Invesment Corporation529,060,350,00052,906,03540.36
2Swiss Re327,689,890,00032,768,98925.00
Baoviet Holding120,268,200,00012,026,8209.18
4BaoViet Fund104,956,000,00010,495,6008.01
5Bao Minh Insurance Corporation84,275,100,0008,427,5106.43
6PG Insurance32,773,650,0003,277,3652.50
7Others46,072,230,0004,607,2238.52
 Total1,310,759,370,000131,075,937100.00

Liên kết Website