Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   27.00
  GBP   32.00
  HKD   3.00
  JPY   214.17
  CHF   25.00
  AUD   17.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   712.09

Consolidated financial statements Quarter III/2020

Consolidated financial statements Quarter III/2020

Separate financial statements Quarter III/2020

Separate financial statements Quarter III/2020

Consolidated financial statements Quarter I/2020

Consolidated financial statements Quarter I/2020

Separate financial statements Quarter I/2020

Separate financial statements Quarter I/2020

Consolidated financial statements Quarter III/2019

Consolidated financial statements Quarter III/2019

Separate financial statements Quarter III/2019

Separate financial statements Quarter III/2019

Consolidated financial statements Quarter III/2018

Consolidated financial statements Quarter III/2018

Separate financial statements Quarter III/2018

Separate financial statements Quarter III/2018

Consolidated financial statements Quarter II/2018

Consolidated financial statements Quarter II/2018

Separate financial statements Quarter II/2018

Separate financial statements Quarter II/2018

Liên kết Website