Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   2.00
  JPY   184.10
  CHF   23.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   680.26

Trung Quốc: Tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm do Bão Utor có thể thấp hơn 200 triệu USD

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là B%C3%A3o%20Utor.jpgTổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm từ cơn bảo Utor đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc vào tháng 8/2013 ước tính sẽ dưới 200 triệu USD

Bão Utor đổ bộ lần thứ 2 vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc với sức mạnh là bão cấp 1, giữa Mậu Danh và Doanh Môn vào ngày 14/8/2013. Sức gió tối đa trong khoảng thời gian bão đổ bộ là khoảng 80 Hải lý/h (90 dặm)
Bão Utor đã gây ra mưa lớn khi đổ bộ vào đất liền. Trường học, cơ quan, doanh nghiệp và hệ thống giao thông công cộng đều phải đóng cửa, và các chuyến bay đã phải hủy bỏ tại nhiều tỉnh thành mà bão đi qua về phía tây bắc ngang qua tỉnh Quảng Đông. Hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi các thành phó hoặc được di chuyển đến nơi an toàn và theo sát các thông báo của cơ quan chính phủ và địa phương. Tỉnh Quảng Đông không gánh chịu những thiệt hại trực tiếp nào từ thảm họa này.

Bão Utor đổ bộ cách Hong Kong 150 dặm về phí đông nam và do đó, Hong Kong đã không chịu tác động đáng kể nào từ thảm họa này

Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản đều bảo hiểm cho rủi ro gió bão, nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Trung Quốc rất thấp. Tính trung bình chỉ khoảng 15% rủi ro tài sản tại Trung Quốc là được bảo hiểm. Tỷ lệ này có thể sẽ thay đổi phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế của khu vực, và dự kiến tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Quảng Đông sẽ tăng cao hơn.

 (Theo Asia Insurance Review 2013)

Liên kết Website