Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Swiss Re dự báo phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trên tất cả các phân khúc bảo hiểm

Sau những cải thiện về tỷ lệ phí bảo hiểm ở nhiều thị trường, và đặc biệt là trong các phân khúc bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi tổn thất, Swiss Re dự báo tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trên khắp tất cả nghiệp vụ bảo hiểm. Đồng thời, sự phụ thuộc vào lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ tăng lên trong môi trường lãi suất thấp.

Swiss Re cũng dự báo có nhiều cơ hội hơn cho các công ty bảo hiểm/ tái bảo hiểm do việc cải thiện nhu cầu bảo hiểm và nguy cơ rủi ro ngày càng tăng.

Bất chấp việc hủy bỏ Hội nghị bảo hiểm và tái bảo hiểm tháng 9/2020 ở Monte Carlo, hôm qua Swiss Re đã chia sẻ quan điểm của mình về mùa tái tục sắp tới theo hình thức truyền hình.

Swiss Re dự báo phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng do lãi suất giảm thấp hơn và nhu cầu về phí bảo hiểm để bù đắp cho các xu hướng tổn thất ngày càng tăng như đã được minh chứng qua kinh nghiệm gần đây trên khắp thế giới.

Các cơn bão thường xuyên ảnh hưởng đến các khu vực có nguy cơ rủi ro gia tăng do sự tích tụ tài sản. Điều này dẫn đến những tổn thất ngày càng nghiêm trọng, như đã được minh chứng trong vài năm qua. Năm 2020 đang hình thành chẳng hề tốt hơn. Mùa bão hiện thời ở Đại Tây Dương là mùa bão đầu tiên ghi nhận có 9 cơn bão nhiệt đới hình thành trước tháng 8 và 13 cơn bão hình thành trước tháng 9. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do tần suất và mức độ nghiêm trọng cao hơn của các hiểm họa thứ hai, chẳng hạn như lũ lụt và cháy rừng, dẫn đến khiếu nại gia tăng và nêu bật sự cần thiết của bảo hiểm.

Mặc dù lãi suất thấp đã ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngành bảo hiểm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất nhằm chống lại tác động kinh tế của COVID-19 sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Ông Moses Ojeisekhoba, Tổng giám đốc điều hành của Swiss Re, cho biết: “Ngay cả trước cuộc khủng hoảng COVID-19, hầu hết các thị trường lớn đều hoạt động với khả năng sinh lợi dưới mức trung bình. Để có thể giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về bảo hiểm một cách bền vững, rõ ràng cần phải tăng phí bảo hiểm hơn nữa trên khắp tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm.”

Tầm quan trọng của kỷ luật xét nhận bảo hiểm

Trong bối cảnh bảo đảm tính đầy đủ của việc định phí, các nguyên tắc cơ bản về xét nhận bảo hiểm như lựa chọn rủi ro và định phí cho rủi ro, định hướng danh mục rủi ro, các điều khoản và điều kiện thích hợp, và quy tắc bảo hiểm sẽ rất quan trọng đối với việc xét nhận bảo hiểm trong tương lai.

Việc chuyển sang cách tiếp cận khoa học hơn, dựa trên công nghệ sẽ tiếp tục củng cố quy trình xét nhận bảo hiểm. Việc phân tích dữ liệu tiên tiến đã có sẵn giúp có được cái nhìn theo thời gian thực, nâng cao nhận thức thị trường, phân tích danh mục rủi ro và các vòng lặp phản hồi động để cải thiện việc lựa chọn rủi ro.

Swiss Re đang tận dụng công nghệ tiên tiến để dẫn đầu trong việc xét nhận bảo hiểm. Điều này bao gồm việc làm giàu thông tin về nguy cơ rủi ro của khách hàng nhờ dữ liệu không gian địa lý để cải thiện về cả độ chính xác và tốc độ đánh giá rủi ro và tổn thất.

Về hợp đồng, quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên bổ sung cho việc xem xét lại hợp đồng của con người, giúp giảm bớt các điều khoản mang tính ưu đãi và có khả năng làm phát sinh vấn đề và tạo ra sự hiểu biết sâu sắc mới về nội dung của hợp đồng.

Ông Thierry Leger, giám đốc phụ trách khối nghiệp vụ của Swiss Re, cho biết, “Tại Swiss Re, chúng tôi đã tăng tốc số hóa và sử dụng ngày càng nhiều nguồn dữ liệu tốt hơn trong toàn bộ quy trình xét nhận bảo hiểm. Với những năng lực này và sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro của Viện nghiên cứu Swiss Re, chúng tôi có thể cải thiện việc ra quyết định của chính mình và hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng trong việc xét nhận bảo hiểm của họ. ”

Triển vọng

Nhìn chung, Swiss Re dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tiếp tục phát triển, chủ yếu được thúc đẩy nhờ nguy cơ rủi ro gia tăng. Viện nghiên cứu Swiss Re dự báo tốc độ tăng trưởng toàn cầu trong điều kiện thực tế là 3,3% vào năm 2021. Các yếu tố khác thúc đẩy nhu cầu là sự nhận thức, được kích hoạt bởi COVID-19, về nguy cơ không được bảo hiểm và tần suất ngày càng tăng của các sự kiện liên quan đến thời tiết./.

                                                                            Theo AIR 09/09/2020

Liên kết Website