Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   31.00
  HKD   3.00
  JPY   208.78
  CHF   25.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   694.32

Cơ cấu cổ đông

Vốn điều lệ thực góp: 1.310.759.370.000 VND

TT Tên cổ đôngVốn góp theo mệnh giá  (VND)Số cổ phầnTỷ lệ (%)
1Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)529.060.350.00052.906.03540,36
2Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re327.689.890.00032.768.98925,00
Tập đoàn Bảo Việt120.268.200.00012.026.8209,18
4Công ty TNHH quản lý Quỹ Bảo Việt104.956.000.00010.495.6008,01
5Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh84.275.100.0008.427.5106,43
6Bảo hiểm Pjico32.773.650.0003.277.3652,50
7Các cổ đông khác46.072.230.0004.607.2238,52
 Tổng1.310.759.370.000131.075.937100,00

Liên kết Website