Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   178.56
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   670.77

ĐIỀU KHOẢN LMA5394: LOẠI TRỪ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

(Áp dụng với tái bảo hiểm tài sản theo hợp đồng cố định)

Phân tích Điều khoản LM5394

Về Điều khoản LM5394

Do Hiệp hội thị trường của Lloyd’s (LMA) soạn thảo và phát hành vào tháng 3 năm 2020, Điều khoản LMA5394 là điều khoản loại trừ Bệnh Truyền nhiễm áp dụng với tái bảo hiểm tài sản theo hợp đồng cố định. Nội dung của Điều khoản LMA5394 được dịch sang tiếng Việt dưới đây để tham khảo.

Khoản 1: Loại trừ Bệnh Truyền nhiễm

Ở phạm vi rộng nhất, Điều khoản LMA5394 loại trừ tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan đến:

  • Bệnh Truyền nhiễm; hoặc
  • nỗi sợ hãi hoặc mối đe dọa của Bệnh Truyền nhiễm.

Hơn nữa, Điều khoản LMA5394 còn nêu rõ rằng loại trừ này sẽ được áp dụng mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác có thể góp phần gây ra thiệt hại hoặc tổn thất.

Khoản 2: định nghĩa về ‘Bệnh Truyền nhiễm’

Trong khoản 2 của Điều khoản LMA5394, “Bệnh Truyền nhiễm” được định nghĩa là “bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền … từ bất kỳ sinh vật nào sang sinh vật khác”. Quy định bệnh có thể lây truyền giữa các sinh vật phải đáp ứng phạm vi của định nghĩa; chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm sẽ không bị loại trừ như là ‘Bệnh Truyền nhiễm’ bởi vì ngộ độc thực phẩm được lây truyền qua việc ăn phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn, chứ không phải do mầm bệnh được lây truyền giữa các sinh vật.

Ngoài ra,

  • tiểu khoản 2.1 xác định rõ ràng các loại mầm bệnh;
  • tiểu khoản 2.2 xác định rõ ràng các phương tiện lây nhiễm; và,
  • tiểu khoản 2.3 xác định những ảnh hưởng có thể có của bệnh hoặc mầm bệnh.

Tuy nhiên, không có tiểu khoản nào trong số các tiểu khoản này là yếu tố cần thiết đối với hiệu lực của điều khoản sửa đổi bổ sung này.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

(ÁP DỤNG VỚI TÁI BẢO HIỂM TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG CỐ ĐỊNH)

1.  Cho dù có bất kỳ quy định nào trái ngược trong hợp đồng tái bảo hiểm này, hợp đồng tái bảo hiểm này loại trừ bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại nào, chi phí hoặc phí tổn thuộc bất kỳ loại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, phát sinh từ, hoặc có liên quan đến Bệnh Truyền nhiễm hoặc nỗi sợ hãi hoặc mối đe dọa (cho dù trên thực tế hay nhận thức được) của Bệnh Truyền nhiễm mà không cần xem xét đến bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo những trình tự nào khác.

2.  Như được sử dụng trong điều khoản này, Bệnh Truyền nhiễm có nghĩa là bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền bằng các chất hoặc tác nhân từ bất kỳ sinh vật nào sang sinh vật khác, trong đó:

2.1  chất hoặc tác nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở, vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc sinh vật khác hoặc bất kỳ biến dị nào của chúng, cho dù được coi là còn sống hay không còn sống, và

2.2  phương thức lây truyền, dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lây truyền qua đường không khí, lây truyền qua các chất dịch cơ thể, lây truyền từ hoặc đến bất kỳ bề mặt hoặc vật thể nào, chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí hoặc giữa các sinh vật, và

2.3  bệnh, chất hoặc tác nhân có thể gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho sức khỏe con người hoặc phúc lợi của con người hoặc có thể gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho, làm giảm giá trị, mất giá trị, khả năng có thể bán được hoặc mất khả năng sử dụng của tài sản.

LMA5394

27/03/2020

Liên kết Website