Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   22.00
  EUR   26.00
  GBP   31.00
  HKD   2.00
  JPY   203.94
  CHF   25.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   696.77

Điều khoản LMA5399: Loại trừ Bệnh Truyền nhiễm

(áp dụng với Tái bảo hiểm Trách nhiệm theo Hợp đồng cố định)

Tiếp theo bài giới thiệu điều khoản LMA5394 – Loại trừ bệnh truyền nhiễm áp dụng đối với bảo hiểm Tài sản, VINARE giới thiệu điều khoản LMA5399 – Loại trừ bệnh truyền nhiễm áp dụng đối với bảo hiểm Trách nhiệm.

Giới thiệu về Điều khoản LMA5399

Do Hiệp hội Thị trường của Lloyd’s (LMA) soạn thảo và phát hành vào tháng 5 năm 2020, điều khoản LMA5399 là điều khoản loại trừ Bệnh Truyền nhiễm áp dụng với Tái bảo hiểm Trách nhiệm theo hợp đồng cố định.

Khoản 1: Loại trừ LMA5399

Ở phạm vi rộng nhất, khoản 1 của Điều khoản LMA5399 loại trừ tổn thất và trách nhiệm có “liên quan đến”:

 • Bệnh Truyền nhiễm; hoặc
 • nỗi sợ hãi hoặc mối đe dọa (dù là trên thực tế hay nhận thức được) của Bệnh Truyền nhiễm.

Do chỉ cần có một “mối liên hệ” giữa tổn thất/trách nhiệm và Bệnh Truyền nhiễm nên Bệnh Truyền nhiễm không cần phải là nguyên nhân gây ra tổn thất (gần hoặc xa) để có thể áp dụng loại trừ. Hiệu lực chủ định ​​của loại trừ này được thể hiện bằng cụm từ “bất kể nguyên nhân nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào” trong khoản 1.

Khoản 2: định nghĩa “Bệnh Truyền nhiễm”

Trong khoản 2 của Điều khoản LMA5399, “Bệnh Truyền nhiễm” được định nghĩa là “bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền … từ bất kỳ sinh vật nào sang sinh vật khác”. Quy định bệnh có thể lây truyền giữa các sinh vật phải đáp ứng phạm vi của định nghĩa ví dụ như: ngộ độc thực phẩm sẽ không bị loại trừ như là “Bệnh Truyền nhiễm” bởi vì ngộ độc thực phẩm lây truyền qua việc ăn phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn chứ không phải do mầm bệnh được lây truyền giữa các sinh vật.

Ngoài ra,

 • Tiểu khoản 2.1 xác định rõ ràng các loại mầm bệnh;
 • Tiều khoản 2.2 xác định rõ ràng các phương tiện lây nhiễm; và,
 • Tiểu khoản 2.3 xác định các ảnh hưởng có thể có của bệnh hoặc mầm bệnh.

Tuy nhiên, không có tiểu khoản nào trong số các tiểu khoản này là yếu tố cần thiết đối với hiệu lực của điều khoản sửa đổi bổ sung này.

LMA5399: Điều khoản loại trừ Bệnh Truyền nhiễm

(áp dụng với Tái bảo hiểm Trách nhiệm theo Hợp đồng cố định)

 1. Cho dù có bất kỳ quy định nào trái ngược trong hợp đồng tái bảo hiểm này, hợp đồng tái bảo hiểm này loại trừ tất cả những tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, bồi thường, thương tật, ốm đau, bệnh tật, tử vong, chi phí y tế, chi phí kiện tụng, chi phí, phí tổn hay bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh bởi hoặc tích tụ đối với công ty nhượng tái bảo hiểm trên thực tế hoặc bị cáo buộc, trực tiếp hoặc gián tiếp và bất kể nguyên nhân nào khác góp phần gây ra đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào, bắt nguồn từ, gây ra bởi, phát sinh từ, góp phần gây ra bởi, là hậu quả của, hoặc có liên quan đến Bệnh truyền nhiễm hoặc nỗi sợ hãi hoặc mối đe dọa (cho dù là trên thực tế hay nhận thức được) về Bệnh Truyền nhiễm.
 2. Như được sử dụng trong điều khoản này, Bệnh Truyền nhiễm có nghĩa là bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền bằng các chất hoặc tác nhân nào từ bất kỳ sinh vật nào sang sinh vật khác trong đó:
  1. chất hoặc tác nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc sinh vật khác hoặc bất kỳ biến thể nào của chúng, cho dù được coi là còn sống hay không còn sống, và
  2. phương thức lây truyền, dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở lây truyền qua đường không khí, lây truyền qua các chất dịch cơ thể, lây truyền từ hoặc đến bất kỳ bề mặt hoặc vật thể, chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí hoặc giữa các sinh vật, và
  3. bệnh, chất hoặc tác nhân có thể gây ra hoặc đe dọa thương tật thân thể, bệnh tật, tổn thương tinh thần hoặc thiệt hại cho sức khỏe con người, phúc lợi của con người hoặc thiệt hại về tài sản.

                                                                                                            (Theo Lloyd’s)

Liên kết Website