Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   171.70
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   687.47

AM Best khẳng định xếp hạng của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam năm 2021

AM Best tiếp tục khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) trong kỳ đánh giá 2021. Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành ở mức ổn định (stable).

VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay.

Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, được AM Best đánh giá ở mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Khả năng tài chính của VINARE, được được phản ánh thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được duy trì ở mức cao nhất năm 2020. Mặc dù VINARE luôn duy trì mức chi trả cổ tức cao trong 5 năm qua, lợi nhuận giữ lại vẫn duy trì ở mức cao và đủ mạnh để hỗ trợ phát triển kinh doanh. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tài chính bao gồm việc VINARE có tỷ lệ nhượng tái bảo hiểm tương đối cao và nguy cơ rủi ro thiên tai. Khả năng tài chính vững mạnh của VINARE còn được đánh giá dựa trên sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu nguồn vốn, mức giữ lại phù hợp và các nhà nhận tái có khả năng tín dụng tốt. AM Best đánh giá danh mục đầu tư của VINARE có rủi ro vừa phải. Trong khi phần lớn tài sản đầu tư được phân bổ vào danh mục tiền mặt, tiền gửi và trái phiếu, và danh mục đầu tư của VINARE cũng phân bổ vào danh mục đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.

AM Best đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của VINARE tốt, bằng chứng là tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trung bình 5 năm ở mức 95,1% và ROE là 9,1% (2016 – 2020). Sự dao động trong kết quả kinh doanh nghiệp vụ trong những năm qua chủ yếu bởi tổn thất gia tăng của nghiệp vụ Tài sản và mức tăng trưởng của nghiệp vụ Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (Banca PA). Về mặt triển vọng, AM Best vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh nghiệp vụ sẽ tốt khi VINARE thực hiện các biện pháp củng cố danh mục kinh doanh của mình. Thu nhập đầu tư tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung, mặc dù vẫn phải đối diện với làn sóng giảm lãi suất và sự bất ổn của thị trường vốn do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là cân bằng. Trong hai công ty tái bảo hiểm tại Việt Nam, VINARE là công ty có quy mô lớn hơn, với tổng doanh thu phí nhận (GWP) là 2,5 nghìn tỷ VND (106 triệu USD) trong năm 2020. VINARE được hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài với một số công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm một số công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần tại VINARE tạo lợi thế cạnh tranh cho VINARE khi tiếp cận thị trường. Cơ cấu nhận tái bảo hiểm của VINARE khá đa dạng hóa theo từng nghiệp vụ, tuy nhiên, sự đa dạng hóa về địa lý bị hạn chế hơn do phần lớn doanh thu phí đến từ thị trường Việt Nam.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với quy mô và độ phức tạp của hoạt động kinh doanh của VINARE. Khung quản lý và năng lực quản lý rủi ro của VINARE được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn trong những năm qua từ Swiss Reinsurance Company Ltd – cổ đông lớn thứ hai của VINARE.  Sự tham gia tích cực của các cổ đông lớn là các công ty bảo hiểm trong nước và sự giám sát rủi ro liên tục đã giúp VINARE thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro một cách kịp thời.

VINARE là một trong số ít các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường Việt Nam có chuyên gia tính toán (actuary) nội bộ đã được Bộ Tài chính chấp thuận, đảm bảo việc tính toán và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

VINARE đã và đang thiết lập một chiến lược phát triển trên tầm cao mới với một kế hoạch hành động tích cực, tiếp tục cam kết mạnh mẽ việc cung cấp các giải pháp dài hạn và dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong nước và khu vực, tham gia vào các chương trình bảo hiểm của Chính phủ, đồng hành và hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả và thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2024 của VINARE thực sự đặt ra nhiều thách thức: tăng trưởng doanh thu phí nhận đảm bảo bình quân 9%/năm; tỷ lệ combined ratio bình quân tối đa 98%; tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tối thiểu bình quân 7%/năm; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12%/năm; ROE bình quân tối thiểu 10%; Vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ cho đến năm 2024.

Liên kết Website