Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Toàn cầu: 8 công ty bảo hiểm/ tái bảo hiểm cam kết sẽ điều chỉnh nguyên tắc bảo hiểm hướng tới không phát thải khí nhà kính vào năm 2050

Ba trong số các công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới – Munich Re, Swiss Re và SCOR – đã bắt tay với 5 công ty bảo hiểm để thành lập Liên minh bảo hiểm tiên phong vì mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về 0 (NZIA) theo Nguyên tắc về bảo hiểm bền vững (PSI) của nhóm Sáng kiến tài chính chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

Các thành viên sáng lập khác của NZIA là AXA, Allianz, Aviva, Generali và tập đoàn bảo hiểm Zurich.

Họ đang xây dựng vai trò lãnh đạo về khí hậu với tư cách là nhà đầu tư thông qua tư cách thành viên của mình trong Liên minh các tổ chức sở hữu tài sản không phát thải khí nhà kính do Liên hợp quốc thành lập năm 2019. Tất cả 8 thành viên sáng lập NZIA đã đặt ra các mục tiêu loại bỏ các-bon vào năm 2025 dựa trên cơ sở khoa học đối với các danh mục đầu tư tương ứng của mình phù hợp với lộ trình chuyển đổi hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về 0.

Hơn nữa, dựa trên Bản tuyên bố về cam kết của NZIA đưa ra vào ngày 11 tháng 7, các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm toàn cầu này sẽ đặt ra các mục tiêu trung gian của riêng mình dựa trên cơ sở khoa học 5 năm một lần và báo cáo độc lập về tiến độ của mình một cách công khai hàng năm. Họ cũng sẽ ủng hộ và tham gia vào các chính sách của chính phủ cho quá trình chuyển đổi của các khu vực kinh tế dựa trên cơ sở khoa học và xã hội hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về 0.

Nguyên tắc bảo hiểm

Họ đã cam kết chuyển đổi danh mục rủi ro bảo hiểm và tái bảo hiểm về mức phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với mức tăng nhiệt độ cao nhất 1,5°C so với mức tiền công nghiệp vào năm 2100. Mỗi công ty quyết định cách thức để đạt được mục tiêu này.

Ông Thomas Buberl, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn bảo hiểm AXA, đồng thời là chủ tịch NZIA, cho biết, “Với Liên minh bảo hiểm không phát thải khí nhà kính mới này, chúng tôi đang nâng cao tham vọng khí hậu của mình hơn nữa bằng cách sử dụng biện pháp bảo hiểm, bồi thường và thông lệ quản lý rủi ro để giúp đảm bảo và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu không phát thải ròng khí nhà kính có khả năng phục hồi nhanh.”

Các phương pháp tiếp cận cụ thể mà họ có thể thực hiện để đạt được tham vọng không phát thải ròng khí nhà kính dựa trên cơ sở của từng công ty bao gồm:

  • thiết lập các tiêu chí và nguyên tắc bảo hiểm cho các hoạt động sử dụng nhiều khí thải nhà kính nhất trong danh mục rủi ro bảo hiểm của họ,
  • phối hợp với khách hàng và khách hàng tiềm năng có các hoạt động nhiều khí thải nhà kính nhất trong chiến lược loại bỏ các-bon và lộ trình chuyển đổi hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về 0
  • phát triển và cung cấp các giải pháp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các công nghệ phát thải khí nhà kính thấp và không phát thải khí nhà kính cũng như các giải pháp dựa trên cơ sở hấp thụ tự nhiên khí phát thải nhà kính,
  • cải thiện công tác quản lý bồi thường theo hướng bền vững với môi trường, và
  • tích hợp các tiêu chí rủi ro liên quan đến không phát thải khí nhà kính và loại bỏ các-bon vào các khuôn khổ quản lý rủi ro của họ.

Bản tuyên bố về cam kết của NZIA là một khuôn khổ toàn diện và xem xét kiến thức khoa học mới nhất hiện có và các tác động xã hội liên quan, cũng như kết quả của các báo cáo được công nhận như báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu và báo cáo không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 của Cơ quan năng lượng quốc tế. Bản tuyên bố còn bao gồm việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 và ký kết các Nguyên tắc về bảo hiểm bền vững của Liên hợp quốc.

Bản tuyên bố cũng khuyến nghị các công ty bảo hiểm chuyển đổi danh mục đầu tư của mình sang phát thải ròng khí nhà kính về 0.

Dự kiến thành viên của NZIA sẽ tăng lên bao gồm các công ty bảo hiểm, các công ty tái bảo hiểm, các công ty môi giới và các tổ chức thị trường bảo hiểm trên toàn cầu.

(Theo AIR 13/7/2021)

Liên kết Website