Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

VINARE hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 30/07/2021, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến (online).

Mặc dù dịch bệnh Covid vẫn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu, rộng đến mọi hoạt động của nền kinh tế nhưng sáu tháng đầu năm 2021 đã chứng kiến đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu phí tăng 9,3%. Tại Hội nghị này, VINARE đã công bố những kết quả hoạt động kinh doanh rất ấn tượng.

Đại diện cho Ban Điều hành, ông Mai Xuân Dũng, Tổng giám đốc chia sẻ: tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ghi nhận con số 1.165 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch năm được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 218,2 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch năm. Trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lần lượt đạt 36,9 tỷ đồng và 181,3 tỷ đồng.

Trong kỳ đánh giá 2021, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best). VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay, phản ánh tình hình tài chính vững mạnh và kết quả hoạt động kinh doanh tốt của VINARE.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBNV và kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm. Bên cạnh việc tâp trung vào hoạt động kết quả kinh doanh, VINARE cũng đã tăng cường làm việc với các đối tác để phát triển sản phẩm mới, chủ động tạo ra khả năng mang lại doanh thu trong tương lại. Đồng thời chú trọng nâng cao hơn nữa năng lực quản trị cũng như hoàn thiện thể chế nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sự phát triển dài hạn. Tổng công ty đã hoàn thiện, ban hành các qui chế quản trị nội bộ; thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế và phê duyệt Kế hoạch KTNB năm 2021. Các quy chế Đầu tư, quy chế Tài chính cũng được sửa đổi theo hướng nâng cao năng lực canh tranh và thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng tập trung thảo luận các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục (Business Continuity Plan) để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu thưởng. Như vậy trong tháng 7/2021, với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE đã chi trả 196,6 tỷ đồng cổ tức đợt này cho cổ đông. Cũng trong tháng 7/2021, thực hiện chiến lược phát triển vốn đã đề ra, VINARE đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó vốn điều lệ của VINARE sau đợt phát hành sẽ tăng lên 1.507.371.300.000 (so với trước khi phát hành là 1.310.759.370.000).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 377 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% trên vốn điều lệ mới.

.

Liên kết Website