Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   178.56
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   670.77

Chuỗi cung ứng thách thức cơ hội đối với các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm

Các nhà phân tích tại Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu DBRS Morningstar cho rằng các vấn đề gần đây về chuỗi cung ứng toàn cầu có thể mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm khi các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp bảo hiểm và công cụ chuyển giao rủi ro toàn diện hơn.

Năm ngoái, đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức đặc biệt cho chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra mất cân đối về cả cung lẫn cầu do các biện pháp đóng cửa và giãn cách kết hợp với tình trạng thiếu lao động dẫn đến làm hạn chế nguồn cung các sản phẩm chính.

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp đã quay sang sử dụng các đơn bảo hiểm của mình để cố gắng đòi bồi thường một số tổn thất do đại dịch gây ra, đặc biệt là bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (BI) của họ.

Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh lại chưa bao gồm phạm vi bảo hiểm cho đại dịch, điều đó có nghĩa là dưới 2% các khiếu nại đòi bồi thường tổn thất gián đoạn kinh doanh gửi cho các công ty bảo hiểm ở Mỹ đã được chi trả trong năm 2020, còn các quốc gia khác cũng ghi nhận tỷ lệ tương tự.

Tuy nhiên, DBRS Morningstar lưu ý rằng điều này đã không làm nhụt chí các chủ hợp đồng bảo hiểm theo đuổi khiếu nại của họ trước tòa, buộc các công ty bảo hiểm phải đối mặt với chi phí kiện tụng gia tăng và thiệt hại về uy tín.

Khác với bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, việc bảo hiểm bằng cách mở rộng cũng không đủ để bảo hiểm sự đứt gãy chuỗi cung ứng trong đại dịch nên các chủ hợp đồng bảo hiểm là doanh nghiệp có các chương trình quản lý rủi ro tiên tiến đã sử dụng loại hình bảo hiểm chuyên biệt, gọi là bảo hiểm thay đổi chuỗi cung ứng, do một số ít các công ty bảo hiểm toàn cầu nhận bảo hiểm.

Với tính hiệu quả của bảo hiểm thay đổi chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch, các nhà phân tích tại DBRS kỳ vọng rằng loại hình bảo hiểm này có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai bất chấp sự phức tạp và chi phí phát sinh thêm.

“Ngoài các đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và gián đoạn kinh doanh ngẫu nhiên (CBI), các công ty bảo hiểm đã cung cấp loại hình bảo hiểm diện rộng hơn, gọi là bảo hiểm chuỗi cung ứng,” ông Marcos Alvarez, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng ban bảo hiểm cho biết.

“Sản phẩm này dành cho một số lượng tương đối nhỏ khách hàng cần được bảo vệ đối với sự đứt gãy chuỗi cung ứng của họ, không chỉ do thiệt hại vật chất đối với cơ sở kinh doanh của các khách hàng và các nhà cung cấp chính mà còn do một loạt các sự kiện khác, bao gồm cả tai nạn công nghiệp, các vấn đề về lao động, biến động chính trị và bất ổn xã hội, không có khả năng tiếp cận các cơ sở kinh doanh, các hành động của cơ quan quản lý và cả các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng như đại dịch,” ông Alvarez cho biết.

“Theo quan điểm của chúng tôi, các đơn bảo hiểm chuỗi cung ứng toàn cầu, thường được các doanh nghiệp lớn có nhu cầu tương đối phức tạp mua, có thể trở nên phổ biến hơn trong một số lượng lớn khách hàng. Những thách thức đối với chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời kỳ đại dịch có thể mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm khi các doanh nghiệp tăng nhu cầu của mình về các giải pháp bảo hiểm và công cụ chuyển giao rủi ro toàn diện hơn”.

Swiss Re ước tính rằng những thay đổi đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tạo ra nguồn doanh thu phí bảo hiểm bổ sung khoảng 63 tỷ USD trên thế giới trong 5 năm tới.

Tương tự, DBRS Morningstar cũng dự báo rằng nhu cầu gia tăng về bảo hiểm chuỗi cung ứng và việc mô hình hóa tốt hơn sau đại dịch có thể mang lại những cơ hội mới cho các công ty bảo hiểm toàn cầu phục vụ các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh mối quan hệ thương mại đa tuyến được nâng cao.

“Nếu được quản lý thích hợp, điều này có thể cải thiện lợi nhuận của các công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm,” DBRS Morningstar đưa ra kết luận.

                                                         (Theo Reinsurance News 03/11/2021)

Liên kết Website