Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   24.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   178.56
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   670.77

Doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm sẽ tăng 150% vào năm 2040 do xu hướng xã hội, công nghệ và biến đổi khí hậu

Các xu hướng xã hội đang thúc đẩy các phán quyết bồi thường với tần suất xảy ra thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn, đặc biệt là ở Mỹ. Những thay đổi trong thực tiễn pháp lý, công nghệ mới và các mối quan tâm về môi trường sẽ chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về các rủi ro pháp lý và doanh thu phí bảo hiểm liên quan. Dự báo doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm sẽ tăng hàng năm khoảng 7,7% ở các thị trường mới nổi và 4,3% ở các thị trường tiên tiến vào năm 2040.

Dự báo doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm toàn cầu sẽ tăng trung bình khoảng 4,7% mỗi năm cho đến năm 2040, đạt 583 tỷ USD và chiếm 13% trong tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản và Trách nhiệm (P&C). Điều này sẽ là kết quả của sự gia tăng liên tục về các rủi ro trách nhiệm, sau đó các rủi ro này phần lớn được thúc đẩy bởi các yếu tố rủi ro mới và mới nổi. Phát triển kinh tế đang và vẫn sẽ là động lực mạnh mẽ nhất trong dài hạn dẫn đến các rủi ro trách nhiệm. Về mặt lịch sử, các khiếu nại trách nhiệm đã thể hiện tính chất chu kỳ mạnh mẽ nhưng đáng chú ý là tính trung bình, các khiếu nại này cũng đã tăng nhanh hơn GDP. Lạm phát về bồi thường vượt quá mức lạm phát do tác động của tăng trưởng kinh tế này được gọi là “lạm phát xã hội”. Dự báo lạm phát xã hội sẽ là động lực quan trọng đối với các rủi ro trách nhiệm trong 20 năm tới, và sẽ dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm tăng vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Việc mở rộng phạm vi trách nhiệm và sự thay đổi xã hội đã làm gia tăng các khiếu nại trách nhiệm vào giữa những năm 1980, đầu những năm 2000 và cuối những năm 2010. Và kể từ năm 2015, đã có sự gia tăng mạnh mẽ về các khiếu nại trách nhiệm ở Mỹ, do luật sư nguyên đơn ngày càng sử dụng các chiến thuật tâm lý học, tài trợ kiện tụng nhiều hơn và ý thức ngày càng tăng của bồi thẩm đoàn về công bằng xã hội đồng thời làm xói mòn niềm tin vào các doanh nghiệp và tổ chức. Đối với lỗi bất cẩn trong việc điều khiển xe cơ giới và trách nhiệm chung, phân phối xác suất của các phán quyết pháp lý đã nghiêng về các phán quyết pháp lý lớn. Mức độ khắc nghiệt trong các phán quyết ở mức trung bình cũng tăng nhanh. Pháp luật và án lệ cũng đang mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp lý và làm tăng chi phí bồi thường trách nhiệm. Ví dụ, tháng 11 năm 2020, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã thông qua Chỉ thị của Liên minh Châu Âu 2020/1828, với mục tiêu chuẩn hóa những hành vi sai trái hay thiếu sót gây tổn hại hay làm bị thương nhiều người trên toàn Liên minh Châu Âu. Điều này có thể sẽ dẫn đến các khiếu nại gia tăng một khi Chỉ thị này có hiệu lực vào năm 2023.

Đối với các công ty bảo hiểm, các yếu tố rủi ro về công nghệ và môi trường cũng có khả năng mở rộng phạm vi của các rủi ro trách nhiệm, thúc đẩy các xu hướng lịch sử. Dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là công nghệ chuyển đổi chính cho các ngành như sản xuất, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe. Nhưng các hệ thống AI có thể có sai sót và những sai sót này có thể dẫn đến các khiếu nại về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và phân biệt đối xử. Câu hỏi về cách thức phân bổ trách nhiệm giữa các bên liên quan vẫn còn bỏ ngỏ. Những thách thức do AI đưa ra không nằm gọn trong các sản phẩm trách nhiệm hiện tại, và Swiss Re cho rằng sẽ có khoảng trống về phạm vi bảo hiểm liên quan đến những tổn thất do AI xuất hiện, dẫn đến sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm mới.

Kiện tụng về biến đổi khí hậu đã đạt được đà tăng trưởng gần đây, ngày càng tăng về số lượng, phạm vi và phạm vi địa lý kể từ khi có Thỏa thuận Paris vào năm 2015.

Kiện tụng về trách nhiệm môi trường gia tăng xảy ra đồng thời với việc ngày càng tập trung vào các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị, vốn ngày càng trở thành một phần trong các cam kết của doanh nghiệp và các yêu cầu công bố thông tin. Ngoài ra, những tiến bộ trong khoa học quy kết đang làm tăng rủi ro mà các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc gây ra biến đổi khí hậu và bị phát hiện là bất cẩn trong nhiệm vụ bảo vệ công chúng đối với những ảnh hưởng có hại.

Cho đến nay, lạm phát xã hội đã tác động nhiều nhất đến các rủi ro của doanh nghiệp lớn trong các loại hình bảo hiểm trách nhiệm bao trùm và vượt mức bồi thường, bảo hiểm xe cơ giới thương mại, sơ suất y khoa và trách nhiệm của hội đồng quản trị & ban điều hành. Để các rủi ro gia tăng mang lại sự tăng trưởng phí bảo hiểm thì các rủi ro đó phải được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải liên tục thích ứng với bối cảnh xã hội, công nghệ và môi trường đang tiến triển. Các rủi ro mới sẽ cần phải có các phương pháp mô hình hóa mới và giám sát liên tục để đảm bảo việc định phí chính xác. Đầu tư và đổi mới trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và các công cụ phân tích cũng như dữ liệu là cần thiết để mở rộng phạm vi của các rủi ro có thể bảo hiểm được.

Có một số lĩnh vực cần chính phủ hành động để giữ cho chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và trách nhiệm thương mại được bền vững. Ví dụ, các cuộc tấn công vào các thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng như đường ống dẫn dầu và nhà sản xuất thực phẩm đã chứng minh các rủi ro mang tính hệ thống do các sự kiện trên không gian mạng gây ra. Ngoài việc có khả năng cung cấp hậu thuẫn cho các rủi ro vượt quá năng lực của khu vực tư, hành động của chính phủ có thể bao gồm sự minh bạch bắt buộc về tài trợ kiện tụng và cải cách chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong những lĩnh vực mà diễn biến khiếu nại trở nên không thể chống chịu được.

                                  (Theo Sigma của Swiss Re số 24/2021 28/10/2021)

Liên kết Website