Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Swiss Re tham gia cuộc đua chuyển đổi đầu tư về nền kinh tế phi carbon

Tập đoàn Swiss Re vừa công bố những biện pháp mới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phi Carbon gồm phương thức quản lý tài sản và nghiệp vụ bảo hiểm cũng như các hoạt động triển khai kinh doanh của họ.

Với tư cách 1 nhà sáng lập của tổ chức Liên minh các nước (tổ chức) sở hữu tài sản phi Carbon được Liên hợp quốc triệu tập, Swiss Re đã có những cam kết chuyển đổi hoạt động đầu tư của họ sang không khí thải nhà kính vào khoảng năm 2050. Swiss Re đã thông báo những mục tiêu cụ thể cho việc đạt mục tiêu này:

 • Mục tiêu giảm phát thải Carbon 35% vào năm 2025 cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư cổ phần (cổ phiếu); đầu tư trực tiếp từ bất động sản đi trước lộ trình ấm lên 1,50C trên toàn cầu vào năm 2025.
 • Mục tiêu dài hạn để thoái vốn khỏi các tài sản đầu tư có sử dụng than đá trong danh mục đầu tư vào năm 2030.
 • Swiss Re sẽ tham gia một cách hệ thống với các công ty đầu tư có chiến lược về khí hậu.
 • Mục tiêu tăng đầu tư trong năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội khoảng 750 triệu đô la. Thêm vào đó mục tiêu mở rộng trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững lên tới 4 tỷ đô la vào khoảng cuối năm 2024 (đạt từ 2,6 tỷ đô la ở cuối năm 2020).
 • Swiss Re sẽ báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu hàng năm.

Các mục tiêu đầy tham vọng được xây dựng dựa trên sự giảm thiểu đáng kể phát thải Carbon trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Swiss Re và danh mục đầu tư vào cổ phần khoảng 30% từ giữa các năm 2015 và năm 2018.

Hướng dẫn tiếp cận khi hậu một cách có hệ thống

Những mục tiêu mới đã được định nghĩa dựa trên khoa học và hiệp ước “Thiết lập mục tiêu của Liên minh các nước (tổ chức) sở hữu tài sản phi các bon”,Swiss Re đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và đóng vai trò như người hướng dẫn cho các thành viên của Liên minh.

Để nâng cao sự minh bạch trong những hành động của mình, Swiss Re đã đi trước những tiếp cận khí hậu trong quản lý tài sản, tập trung vào 4 bước giảm thiểu khí hậu liên quan tới các rủi ro trong khi hỗ trợ chuyển đổi phi Carbon cho nền kinh tế, cụ thể là đặt những Mục tiêu, Hành động, Biện pháp và Báo cáo.

Việc hành động bao gồm mở rộng trái phiếu Xanh, Xã Hội và Bền vững của Swiss Re lên tới 4 tỷ đô la – một mục tiêu đầy tham vọng trong nền công nghiệp, liên quan tới tổng tài sản chịu sự quản lý và việc tăng đầu tư xã hội, hạ tầng tái chế khoảng 750 triệu đô la.

Các biện pháp khác Swiss Re đã thực hiện là khung làm việc mới và truyền cảm hứng với các công ty có tham gia đầu tư. Điều này bao gồm việc tạo ra cuộc đối thoại tích cực với họ để hạn chế việc ấm lên toàn cầu 1,50C.

Giám đốc Đầu tư của tập đoàn Swiss Re chia sẻ rằng: chúng tôi tin rằng bằng việc tương tác với nền kinh tế thực tại và hỗ trợ các công ty, chúng tôi đầu tư để phát triển một chiến lược khí hậu và quản lý các rủi ro liên quan, chúng tôi sẽ cải thiện lợi nhuận theo điều chỉnh mức rủi ro, đồng thời cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế không khỉ thải Carbon.

“Trong khi đó chúng tôi đã thực sự đạt được tiến bộ đáng kể bởi việc cắt giảm khí thải CO2 trong danh mục đầu tư, thông báo của ngày hôm nay là một bước quan trọng trong cuộc chạy đua không Carbon. Với phương diện những chủ sở hữu, chúng tôi đóng  một vai trò ý nghĩa và tôi rất lấy làm vui mừng chứng kiến động lực tạo dựng trong cộng đồng của các nhà đầu tư”.

Chủ tịch tập đoàn Swiss Re ông Christian Mumenthaler chia sẻ: “Sự thay đổi khí hậu vẫn còn là thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt như vấn đề của toàn xã hội. Với cái giá trả quá cao, việc tham gia ký kết không khí thải Carbon vào khoảng năm 2050, đưa ra những mục tiêu khí hậu cụ thể là những bước quan trọng nhất, và việc cần làm bây giờ là hành động. Chúng tôi đang đi đầu chuyển dịch trong tất cả lĩnh vực kinh doanh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế không Carbon”.

Chiến lược “Nỗ lực hết mình từ thực tại – Giải quyết các vấn đề còn lại”

Với những hoạt động của họ Swiss Re cam kết tới việc đạt được không khí thải Carbon thực sự trong năm 2030, tập trung chủ yều vào các biện pháp giảm thiểu khí thải của chiến lược “Nỗ lực hết mình từ thực tại”. Từ năm 2020 Swiss Re đang sử dụng 100% nguồn điện từ các năng lượng tái tạo. Swiss re cũng đã tự đặt ra mục tiêu giảm thiểu 30% lượng khí thải cho các chuyến bay trong năm 2021  bằng với mức độ năm 2018 nhằm ngăn ngừa việc quay lại cường độ đi lại dày đặc như trước khi đại dịch xảy ra.

Trên hết, Swiss Re là công ty đa quốc gia đầu tiên đưa ra  một mức phí ba con số thực thu trong nội bộ công ty ở cả hoạt động phát thải trực và gián tiếp (ví dụ như đi công tác). Hướng dẫn thu phí phát thải carbon mới đã được đặt ở mức 100$/ tấn CO2 vào năm 2021 và sẽ dần tăng lên 200$/tấn CO2 trong năm 2030. Mức biểu phí này đã mang lại cho Swiss Re một động lực mạnh mẽ để giảm hơn nữa lượng khí thải trong hoạt động kinh doanh của mình. Điều này cũng tạo ra cơ chế tài trợ trong 10 năm để hỗ trợ chuyển từ dự án giảm thiểu dư thừa Carbon hướng tới hỗ trợ loại bỏ Carbon, cho phép bù lượng khí thải không thể tối giản được để phù hợp với chiến lược Giải quyết các vấn đề còn lại”.

Swiss Re đã thực sự bắt đầu tham gia trong thị trường Loại bỏ Carbon mới hình thành. Trong năm 2019 tập đoàn đã tham gia phiên đấu thầu đầu tiên của thế giới về chứng chỉ phát thải âm và đã ký thỏa thuận hợp tác năm ngoái với Climeworks, là một trong những công ty dẫn đầu thu giữ trực tiếp khí Carbon của thế giới. Các cam kết và sáng kiến về khí hậu được lựa chọn của Swiss Re bao gồm:

 • Paris Cam kết cho hành động
 • Tham vọng kinh doanh toàn cầu của LHQ về sự ấm lên 1.50C  
 • Liên minh sở hữu tài sản phi các bon do liên hợp quốc triệu tập
 • Lực lượng đặc nhiệm FSB về Minh bạch tài chính liên quan đến khí hậu
 • Liên minh diễn đàn kinh tế thế giới của Lãnh đạo khí hậu
 • Liên minh các nước từng phụ thuộc năng lượng than (PPCA)

Liên kết Website