Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Mùa tái tục tháng 1 phản ánh thị trường tái bảo hiểm “lành mạnh nhưng phân hóa”

Theo công ty môi giới toàn cầu Guy Carpenter, mùa tái tục tái bảo hiểm ngày 1 tháng 1 năm 2022 chứng kiến tình trạng thị trường tái bảo hiểm “lành mạnh nhưng phân hóa”.

Guy Carpenter cho biết thị trường tái bảo hiểm đang tiến triển, bằng chứng là các công ty tái bảo hiểm điều chỉnh khẩu vị rủi ro và ngưỡng định phí của mình cho một số lĩnh vực nhất định khi họ phản ứng lại với những thách thức đang diễn ra và mới nổi.

“Về cơ bản, tính chất thay đổi của rủi ro ảnh hưởng đến quan điểm của các công ty tái bảo hiểm về việc định phí và phân bổ năng lực tái bảo hiểm,” ông Dean Klisura, Tổng Giám đốc điều hành của Guy Carpenter giải thích. “Rõ ràng là từ mùa tái tục ngày 1 tháng 1, chiến lược đang được điều chỉnh để giải quyết các yếu tố này. Dựa vào sự hỗ trợ của dữ liệu về danh mục rủi ro, quan điểm của các công ty nhượng tái bảo hiểm sẽ tiếp tục thúc đẩy kết quả tái tục.”

Ông David Priebe, Chủ tịch của Guy Carpenter, cho biết thêm, “Thị trường tái bảo hiểm đang đánh giá một loạt các yếu tố tác động, bao gồm biến đổi khí hậu, các mối đe dọa trên không gian mạng, lạm phát cơ bản, lạm phát xã hội, và diễn biến liên tục về tần suất và mức độ nghiêm trọng của các tổn thất thảm họa.”

Năng lực tái bảo hiểm vẫn luôn dồi dào để đáp ứng hầu hết nhu cầu của các công ty nhượng tái bảo hiểm và các chương trình tái bảo hiểm tài sản đã được hoàn tất trên toàn cầu, với khẩu vị thị trường lớn hơn rõ ràng đối với các lớp tái bảo hiểm tầng trên không bị ảnh hưởng bởi tổn thất.

Guy Carpenter cho biết năng lực tái bảo hiểm bị hạn chế nhiều hơn đối với các lớp tái bảo hiểm tầng dưới của chương trình tái bảo hiểm, cũng như đối với các lớp tái bảo hiểm vượt mức bồi thường tích tụ, dài hạn nhiều năm và theo rủi ro, đặc biệt là nếu bị ảnh hưởng bởi tổn thất.

Trong thị trường tái bảo hiểm trách nhiệm, hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ và sự biến động về tỷ lệ phí bảo hiểm gốc là những yếu tố quan trọng trong việc thu xếp tái bảo hiểm thành công của công ty nhượng tái bảo hiểm vào mùa tái tục.

Đáng ấn tượng là mặc dù diễn biến tổn thất thảm họa gia tăng trở lại, nhưng Chỉ số tổng hợp tái bảo hiểm toàn cầu của Guy Carpenter vẫn đi đúng hướng đem lại tỷ lệ kết hợp dưới 100% cho năm 2021.

Điều này chứng tỏ khả năng sinh lời trong lĩnh vực tái bảo hiểm, đặc biệt là đối với các công ty đã tránh được tác động quá mức từ các lớp tái bảo hiểm như tái bảo hiểm vượt mức bồi thường tích tụ trong năm nay.

Bình luận về kết quả tái tục, Guy Carpenter cho biết các công ty “cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa sau khi được cung cấp phí tái bảo hiểm và những người tham gia thị trường đã giao dịch có hiệu quả thông qua môi trường năng động.”

Tuy nhiên, có vẻ như sự phân hóa đang gia tăng do một số công ty tái bảo hiểm có quan điểm vững chắc hơn về mặt hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ của công ty nhượng tái bảo hiểm và khẩu vị rủi ro của riêng họ.

Công ty môi giới này cho biết sự phân hóa rõ nhất là giữa các chương trình tái bảo hiểm không bị ảnh hưởng bởi tổn thất và bị ảnh hưởng bởi tổn thất.

Việc tái tục hợp đồng tái bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi tổn thất kéo dài và khó khăn hơn do các công ty tái bảo hiểm đã nhận thấy những rủi ro mà họ có thể phải đối mặt.

Tùy thuộc vào phí tái bảo hiểm, năng lực tái bảo hiểm dồi dào trong hầu hết các loại hình bảo hiểm, nhưng đáng chú ý là bị hạn chế nhiều hơn đối với các chương trình tái bảo hiểm tài sản có tần suất xảy ra rủi ro cao, cũng như chương trình tái bảo hiểm vượt mức bồi thường tích tụ của bảo hiểm không gian mạng.

Như được thông báo trong thời gian sắp sửa diễn ra tái tục, Guy Carpenter nhận thấy quá trình tái tục diễn ra muộn hơn bình thường trong một số lĩnh vực, bao gồm cả bảo hiểm tài sản, tới hơn 14 ngày so với thời gian thông thường trong giai đoạn này.

Cuối cùng, chỉ số về tỷ lệ phí tái bảo hiểm trên hạn mức trách nhiệm (Rate on Line) đối với rủi ro thảm họa tài sản trên toàn cầu của Guy Carpenter đã tăng 10,8%, với những điều chỉnh mang tính cơ cấu đã được chứng kiến rộng rãi nhất ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi tổn thất của thị trường tái bảo hiểm tài sản.

                                                     (Theo Reinsurance News 03/01/2022)

Liên kết Website