Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Thị trường tái bảo hiểm hàng không không bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vào mùa tái tục

Các nhà phân tích tại công ty môi giới tái bảo hiểm Guy Carpenter đã thông báo rằng thị trường hàng không dân dụng và hàng không vũ trụ vẫn “tương đối không bị ảnh hưởng” bởi COVID-19 vào mùa tái tục ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Sau hai năm tăng phí ở các thị trường này, Guy Carpenter thông báo rằng các công ty tái bảo hiểm đã giữ nguyên mức phí như trước đây hoặc tăng hơn một chút (tăng 2,5%) so với mức trung bình của các chương trình trên cơ sở điều chỉnh theo rủi ro.

Các hợp đồng tái bảo hiểm cố định có lãi cũng được hưởng hoa hồng tăng nhẹ và các khách hàng hàng không vũ trụ có thể chốt danh sách các công ty nhận tái bảo hiểm của mình một cách tương đối dễ dàng vào ngày 1 tháng 1.

Các công ty bảo hiểm hàng không đã phải nhanh nhạy với việc dự báo về doanh thu của mình vì họ phải đối mặt với nhiều biến động, bao gồm cả kỳ vọng về phí bảo hiểm và số lượng hành khách đi máy bay.

Điều này xảy ra sau 2 năm cực kỳ thách thức đối với ngành hàng không, vốn đã phải đối mặt với sự gián đoạn liên tục do đại dịch trên toàn cầu.

Xem xét các thị trường đặc thù khác vào ngày 1/1, Guy Carpenter nhận thấy các công ty tái bảo hiểm trong lĩnh vực hàng hải nói chung đã duy trì nguyên tắc xét nhận bảo hiểm trong các cuộc đàm phán tái tục.

Mọi diễn biến bồi thường trong lĩnh vực này có ảnh hưởng ngay tới tỷ lệ phí, còn các cuộc bạo động ở Nam Phi đã dẫn đến việc cơ cấu lại một số chương trình tái bảo hiểm được lựa chọn với việc mua bảo vệ rủi ro khủng bố cụ thể hơn.

Trong lĩnh vực hàng hải, năng lực tái bảo hiểm dồi dào khi phí tái bảo hiểm được coi là tương xứng với rủi ro, bất chấp những người mới tham gia thị trường có tác động hạn chế vào ngày 1 tháng 1.

Tuy nhiên, Guy Carpenter đã quan sát thấy rằng phí tái bảo hiểm trên thị trường quốc tế vẫn ở mức thấp hơn so với kỳ vọng trước mùa tái tục là không thay đổi, mặc dù thị trường London đang ở giai đoạn khó khăn nhẹ cho thấy mức phí tăng khoảng 3% đến 6%.

Chuyển sang lĩnh vực tín dụng thương mại, tỷ lệ bồi thường thấp và số tiền bồi thường thấp hơn dự báo đã dẫn đến năng lực tái bảo hiểm của các thị trường hiện hành vượt quá cầu đối với các chương trình vào ngày 1/1, đồng nghĩa với việc hạn chế các cơ hội đối với những người mới tham gia thị trường.

Đúng như dự báo, các nhà phân tích đã thông báo rằng các công ty nhượng tái bảo hiểm tín dụng thương mại đã giảm được phí tái bảo hiểm vào ngày 1 tháng 1 thông qua việc tăng tỷ lệ hoa hồng nhượng tái bảo hiểm của các hợp đồng cố định và hiện thực những cải thiện được điều chỉnh theo rủi ro đối với các chương trình tái bảo hiểm vượt mức bồi thường.

Guy Carpenter nhận thấy rằng tổng vốn tái bảo hiểm chuyên dụng đã tăng 2,8% từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2021 đạt 534 tỷ USD, nhờ sự tăng trưởng của cả vốn tái bảo hiểm truyền thống và vốn tái bảo hiểm dành cho giải pháp chuyển giao rủi ro lựa chọn.

Mức tăng trưởng gần 3% về vốn tái bảo hiểm chuyên dụng từ 519 tỷ USD được báo cáo vào cuối năm 2020 đã cho thấy vốn tái bảo hiểm truyền thống tăng khoảng 2,7% lên 441 tỷ USD và vốn tái bảo hiểm dành cho giải pháp chuyển giao rủi ro lựa chọn tăng khoảng 3,7%, lên 94 tỷ USD.

                                                     (Theo Reinsurance News 10/01/2022)

Liên kết Website