Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Toàn cầu: “Hợp tác” trở thành chiến lược chính của các công ty bảo hiểm khi hội tụ với các lĩnh vực khác

“Hợp tác” (nghĩa là cạnh tranh và cộng tác đồng thời) sẽ trở thành trụ cột trong chiến lược của các công ty bảo hiểm khi họ xây dựng hệ sinh thái và giải quyết vấn đề hội tụ với các lĩnh vực khác, công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu Ernst & Young (EY) cho biết.

Bối cảnh cạnh tranh hiện nay trong lĩnh vực bảo hiểm đáng chú ý vì sự phân khúc thị trường, sự hòa nhập của các đối thủ cạnh tranh phi truyền thống và sự cộng tác rộng rãi.

Trong báo cáo “Triển vọng Bảo hiểm Toàn cầu năm 2022” của mình, EY cũng cho biết sự hợp nhất giữa các công ty bảo hiểm hiện thời, trong đó một số công ty bảo hiểm này được liên kết với các công ty mới gia nhập thị trường, các công ty liên doanh đang phát triển, cùng với các khoản đầu tư lớn đang được triển khai của quỹ đầu tư tư nhân cũng đang định hình lại bối cảnh này.

Các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và công ty thẻ tín dụng sẽ cung cấp nhiều sản phẩm mang tính bảo vệ hơn và cố gắng tạo ra sự khác biệt dựa vào các cam kết về giá trị tài chính toàn diện, buộc các công ty bảo hiểm phải lựa chọn giữa cộng tác hay cạnh tranh. Các thương hiệu ô tô hàng đầu, hãng hàng không, nhà bán lẻ và những người khác đang tìm cách tăng cường mối quan hệ với khách hàng của mình bằng cách lồng ghép nhiều dịch vụ bảo hiểm hơn theo nhiều cách. Đối với các công ty bảo hiểm hướng tới tương lai, không thiếu các mối quan hệ đối tác tiềm năng để khai thác.

Công nghệ bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm sẽ tìm kiếm hợp tác với hoặc mua lại các Công nghệ bảo hiểm hứa hẹn nhất, nhưng một số công nghệ bảo hiểm sẽ phát triển quá lớn quá nhanh; những “siêu ứng dụng” này sẽ trở thành những người tham gia có ảnh hưởng trong toàn cảnh hệ sinh thái hiện đang hình thành. Điều này cũng đúng với các nền tảng công nghệ lớn; ngay cả khi họ quyết định không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, họ sẽ lồng ghép các sản phẩm bảo hiểm vào nhiều giao dịch hơn và do đó sẽ cần các đối tác, các công ty bảo hiểm hiện thời hoặc Công nghệ bảo hiểm.

Những xu hướng lớn (Megatrends)

EY nêu bật 3 trong số những xu hướng lớn nhất đang định hình lại ngành bảo hiểm là: hệ sinh thái và bảo hiểm mở; chuyển đổi lực lượng lao động và tính bền vững và xanh hóa nền kinh tế toàn cầu. EY cho biết thêm rằng sẽ không thể xây dựng hệ sinh thái thành công nếu không chuyển đổi lực lượng lao động với các kỹ năng mới và trải nghiệm phong phú của nhân viên. Tương tự như vậy, chỉ bằng cách hoàn toàn đi theo và thực hiện mục đích của mình cùng với việc đổi mới cung cấp sản phẩm, các công ty bảo hiểm mới có thể dẫn đường đi tới một nền kinh tế bền vững hơn.

Một chủ đề thống nhất trong cuộc thảo luận là năng lực vững mạnh về công nghệ và dữ liệu. Ngoài việc cho phép kết nối và khả năng mở rộng, việc số hóa hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp và chuyển sang điện toán đám mây là cần thiết để cạnh tranh thành công cùng với việc phát triển sản phẩm mới, các mô hình kinh doanh trong hệ sinh thái và để giải quyết các chuẩn mực kế toán và báo cáo mới một cách hiệu quả.

                                                                (Theo AIR 25/01/2022)

Liên kết Website