Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Bảo hiểm tham số là giải pháp thay thế “hấp dẫn và bổ sung”

Cơ sở kích hoạt tham số trong chuyển giao rủi ro có thể là công cụ mạnh mẽ, cung cấp một cách hiệu quả cho người được bảo hiểm và công ty nhượng tái bảo hiểm để đảm bảo phạm vi bảo hiểm thích hợp có thể là giải pháp thay thế “hấp dẫn và bổ sung” cho các sản phẩm bảo hiểm dựa trên cơ sở bồi thường thiệt hại thực tế, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty môi giới bảo hiểm chuyên biệt McGill and Partners đã trao đổi gần đây.

Tính minh bạch là yếu tố then chốt trong các sản phẩm bảo hiểm tham số, giúp tạo niềm tin cho các chủ hợp đồng bảo hiểm. Mặc dù thông thường cần phải có thông tin hoặc dữ liệu đầu vào tối thiểu để vận hành các sản phẩm này như đã được thiết kế, nhưng McGill and Partners coi bảo hiểm tham số là một cơ chế mạnh mẽ có khả năng cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng rãi và chi trả bồi thường nhanh chóng và ít phiền phức, khi cần thiết nhất.

Ông James Gunn và Bà Nicky Payne, cả hai chuyên gia tái bảo hiểm tại McGill and Partners, đã giải thích trong một cuộc trao đổi gần đây với trang Reinsurance News rằng có thể sử dụng cơ sở kích hoạt tham số để bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, cũng như những tác động của các sự kiện lớn.

Chẳng hạn như một khách hàng bán lẻ được bảo vệ bằng sản phẩm bảo hiểm tham số đối với sự phun trào của núi lửa gần đó sẽ nhận được tiền bồi thường của mình bất kể tác động của vụ phun trào núi lửa hội đủ điều kiện đã dẫn đến làm tài sản bị thiệt hại hoặc tổn thất do gián đoạn kinh doanh hay không.

“Thực tế là có thể thu xếp sản phẩm bảo hiểm tham số với một lượng thông tin tối thiểu một cách nhanh chóng và hiệu quả, mà không có yêu cầu thông tin phức tạp nào,”  ông James Gunn giải thích.

“Có thể xây dựng sản phẩm bảo hiểm một cách hiệu quả trên cơ sở truyền thống (bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm) hoặc dưới hình thức phái sinh, tùy theo hình thức nào phù hợp nhất”.

Sau cơn bão mùa đông Uri và trận lũ lụt ở châu Âu, trên thực tế người ta đã nhận thấy khách hàng tìm kiếm sản phẩm dựa trên chỉ số nhiều hơn.

“Các sản phẩm bảo hiểm tham số là cơ chế mạnh mẽ khi cần phục hồi nhanh chóng và hiệu quả – tốc độ bồi thường có thể giảm thiểu hoặc giảm bớt diễn biến của tổn thất nhờ đó có tác động tích cực đối với người được bảo hiểm,” bà Payne cho biết.

Hơn nữa, năng lực bảo hiểm không phải là vấn đề. “Luôn sẵn có các hạn mức đầy đủ để giải quyết những thách thức về năng lực bảo hiểm lớn hơn của khách hàng,” ông Gunn cho biết.

Ông Gunn cũng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là sản phẩm bảo hiểm tham số chỉ dành cho các giao dịch lớn hơn.

“Vì chi phí thiết kế sản phẩm không phải là vấn đề phức tạp nên có thể sử dụng sản phẩm bảo hiểm tham số để giải quyết những thách thức nhỏ hơn một cách hiệu quả,” ông giải thích.

Cơ sở kích hoạt tham số cũng trở nên có nhu cầu nhiều hơn nhờ đại dịch, điều này đã nâng cao nhận thức về mối đe dọa thường không được bảo hiểm của gián đoạn kinh doanh.

Bà Payne bình luận rằng “Sản phẩm bảo hiểm tham số tạo ra sự chắc chắn cho khách hàng và loại bỏ những vấn đề về việc liệu một số tài sản hoặc phạm vi bảo hiểm cơ bản có nằm trong phạm vi hay không, một điều rất thời sự trong thời kỳ Covid.”

Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm tham số cũng hấp dẫn đối với các nguồn vốn mới hơn trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm, giám đốc điều hành McGill and Partners cho biết.

Bà Payne giải thích thêm rằng “Nguồn vốn mới cũng đang tìm nhiều cách hơn để tiếp cận gần hơn với các rủi ro gốc và sản phẩm này đưa nguồn vốn đó vào chương trình bảo hiểm hoặc lùi một bước thông qua tái bảo hiểm.

“Một số nguồn vốn nhất định đang hướng tới các sản phẩm tập trung vào các yếu tố Quản trị Môi trường, Xã hội và Doanh nghiệp (ESG) và vì các chương trình này được kết hợp lại và được điều chỉnh cho phù hợp với vùng lãnh thổ nên có thể điều chỉnh sản phẩm này cho phù hợp với các công ty bảo hiểm phi truyền thống.”

Cuối cùng, bà Payne nêu bật một số lĩnh vực trọng tâm đối với khía cạnh tham số của ngành bảo hiểm/tái bảo hiểm, đề xuất rằng cần phải minh bạch hơn đối với các giao dịch thực tế và luồng giao dịch.

Bà Payne cho biết “Các khách hàng mới muốn xem xét tính khả thi và thực tiễn của bảo hiểm tham số, vì chưa có sự đưa tin rộng rãi trên phương tiện truyền thông về phạm vi bảo hiểm của các dịch vụ thu xếp và đặc biệt là số tiền bồi thường. Sau cơn bão Ida, chúng tôi đã có xác nhận về một khoản bồi thường đáng kể cho một công ty nhượng tái bảo hiểm và công ty bảo hiểm đã sẵn sàng chi trả theo hợp đồng,”

“Đối với một số khách hàng nhất định, sản phẩm bảo hiểm tham số có thể là giải pháp thay thế tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là phải dễ dàng giải thích sản phẩm bảo hiểm tham số có thể phù hợp với các chương trình bảo hiểm/tái bảo hiểm cốt lõi của khách hàng như thế nào và cuối cùng là để chứng minh lợi ích của nó.”

                                                            (Theo ReinsNews 02/2022)

Liên kết Website