Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.96
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   666.98

Xe điện tự hành nảy sinh các vấn đề về trách nhiệm pháp lý khác nhau

Xe điện tự hành chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp giảm lượng khí thải carbon, tuy nhiên, công nghệ phát triển này cũng có thể làm nảy sinh các vấn đề về trách nhiệm pháp lý.

Một báo cáo mới dài 16 trang “Nghiên cứu khả năng di chuyển không cần người lái – Cách điện khí hóa mở ra tiềm năng của các phương tiện tự hành” của Marsh McLennan cung cấp những phân tích quan trọng để chỉ rõ những điểm chính yếu này.
Trong khi tăng cường sự an toàn và tạo ra dữ liệu có giá trị về việc sử dụng và triển khai ô tô, xe buýt và xe tải, công nghệ đang phát triển này cũng sẽ buộc phải xem xét kỹ hơn cách các bên có liên quan đến công nghệ đó nên bảo vệ lợi ích của họ trên quan điểm trách nhiệm pháp lý.

Các nhà sản xuất thiết bị (OEM) có thể phải đối mặt với nguy cơ cao hơn đối với trách nhiệm về thương tích cơ thể con người và thiệt hại về tài sản, cho thấy nhu cầu cần thiết để cải thiện phạm vi bảo hiểm cho các bộ phận như cảm biến, thuật toán và các thành phần phụ khác được OEM sử dụng. Các nhà sản xuất ô tô cũng phải đối mặt với việc rủi ro gia tăng. Trong khi trách nhiệm thu hồi sản phẩm sẽ tiếp tục quan trọng đối với các vấn đề về phần cứng, những lỗi phần mềm có thể không nhất thiết liên quan đến việc thu hồi vật lý vì nhiều vấn đề có thể được giải quyết từ xa.

Tuy nhiên, những điều này sẽ đòi hỏi nhu cầu ngày càng tăng về việc cần có phạm vi bảo hiểm đối với các lỗi hay sai sót về công nghệ và điều này sẽ đóng một vai trò lớn trong việc bảo vệ lại cho các khiếu nại về sai sót hoặc trục trặc trong thiết kế. Các nhà điều hành vận tải hàng hóa, đặt xe và đội xe sẽ yêu cầu các đơn bảo hiểm rủi ro không gian mạng có phạm vi bảo hiểm về gián đoạn kinh doanh để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho doanh thu bị mất.

Bảo hiểm trách nhiệm của phương tiện đối với tai nạn cũng sẽ góp phần trong các vấn đề bảo hiểm liên quan đến xe điện tự hành. Tuy nhiên, sẽ phải chứng minh xe đã được bảo dưỡng đúng cách và người lái xe không thể chiếm quyền kiểm soát xe để có thể yêu cầu bồi thường đối với phạm vi trách nhiệm bồi thường của các OEM. Tất cả các bên liên quan sẽ yêu cầu đơn bảo hiểm rủi ro không gian mạng để bảo vệ khỏi trách nhiệm tiềm ẩn đối với các bên thứ ba có thông tin bị xâm phạm. Các doanh nghiệp sẽ đưa ra phạm vi bảo hiểm cụ thể đối với các rủi ro không gian mạng vật lý tương tự như phạm vi bảo hiểm cụ thể đối với các loại hình bảo hiểm phi không gian mạng.

Những thách thức này tạo cơ hội rõ ràng cho thị trường bảo hiểm (tái bảo hiểm) trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả. Các công ty bảo hiểm có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi này bằng cách giúp khách hàng tận dụng các phân tích hỗ trợ bởi công nghệ và có được các đánh giá khách quan để đưa ra các giải pháp hiệu quả thông qua sự phức tạp của việc quản lý rủi ro này.

Source: Asia Insurance Review

Liên kết Website