Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

VINARE đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngày 30/3/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 23. Tham dự Hội nghị thường niên năm nay có ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cùng Ban chấp hành Hiệp hội và đại diện của 51 hội viên chính thức (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm). Tham gia điều hành Hội nghị có Ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và bà Thân Hiền Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá: năm 2021 là một năm đại dịch COVID-19  tác động nặng nề tới thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn chung, Chính phủ cùng các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đã chung tay cùng nhau nỗ lực tháo gỡ vướng mắc và tìm những giải pháp kịp thời, hiệu quả, giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế nói chung. Toàn thị trường đạt được kết quả giữ vững đà tăng trưởng hai con số, đáp ứng được các nhu cầu bảo hiểm ngày càng mở rộng của khách hàng trong các dịch vụ.

Trong năm vừa qua, với những ý kiến đóng góp của các hội viên, trong đó có VINARE, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có những đóng góp nhất định giúp Chính phủ, Bộ Tài chính hoàn thành việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Có thể kể tới Nghị định số 03/2021/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và quy định chi tiết về một số điều của Nghị định; Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản; thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, kiểm toán độc lập.

 Kết quả ghi nhận năm 2021 thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển ổn định với những kết quả ấn tượng: Tổng doanh thu phí năm 2021 của thị trường ước đạt 217.333 tỷ đồng (tăng 15,6% so với cùng kỳ), trong đó lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% và lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22%; Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 52.169 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2020; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 449.669 tỷ đồng, tăng 24,8%; Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86%; Tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34%; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 19,34% so với cùng kỳ 2020.

Là doanh nghiệp Tái bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam, VINARE luôn tham gia đồng hành với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trong việc phát triển thị trường, mở rộng các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, cùng nhau chia sẻ những ý kiến kinh nghiệm trong nghiệp vụ của những chuyên gia hàng đầu và sẵn sàng tham gia góp ý kiến tháo gỡ nhiều khó khăn mà cả cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gặp phải trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.  

Liên kết Website