Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

VINARE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Sáng ngày 22/04/2022, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VINARE.

Năm 2021, VINARE đã đạt được những kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng. Tổng doanh thu năm 2021 ghi nhận con số 3.031 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 2.246 tỷ đồng, đạt 111,2% kế hoạch năm được giao. Doanh thu từ mảng nghiệp vụ cốt lõi đã tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ và vượt mức được giao theo kế hoạch. Vì thế, lợi nhuận trước thuế đạt gần 408 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ và đạt trên 108,2% kế hoạch năm. Trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, mảng nghiệp vụ cốt lõi nhiều năm trước đây không có tăng trưởng, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông giao kế hoạch tăng trưởng đối với mảng nghiệp vụ này ở mức 6%, là chỉ tiêu rất thách thức đối với VINARE. Kết quả kinh doanh của các nghiệp vụ này đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng 7,2%, vượt kỳ vọng ban đầu. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 13%, cao hơn mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong kỳ đánh giá 2021, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best). VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay, phản ánh tình hình tài chính vững mạnh và kết quả hoạt động kinh doanh tốt của VINARE, trong đó AM Best nhấn mạnh

– Khả năng tài chính của VINARE, được phản ánh thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được duy trì ở mức cao nhất năm 2021.

– Bên cạnh đó, VINARE tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; và Công ty Tái bảo hiểm Thụy Sỹ (Swiss Re) về kỹ năng khai thác và quản lý rủi ro cũng như đổi mới sản phẩm.

– Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với khả năng tiếp nhận rủi ro rõ ràng, hệ thống báo cáo phát triển và phương pháp quản lý rủi ro thận trọng của VINARE. Với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Swiss Re,

VINARE đã có thể sử dụng mô hình vốn kinh tế để theo dõi và quản lý các rủi ro chính của công ty một cách hợp lý.

Về năng lực tài chính, từ số vốn 40 tỷ đồng ngày thành lập đến nay, các chỉ tiêu thể hiện năng lực tài chính của VINARE có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng tài sản đạt 6.915 tỷ đồng; Vốn điều lệ 1.507 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu 3.286 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2021 đạt 4.748 tỷ đồng.

Năm 2021, VINARE đã hoàn thiện thêm cơ cấu quản trị công ty với việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Hoạt động kiểm toán nội bộ sẽ giúp cho VINARE phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đồng thời, VINARE hoàn thiện thể chế hoạt động với hơn 10 Quy chế được sửa đổi, bổ sung. Các hoạt động nói trên sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của VINARE.

VINARE tăng cường nâng cao năng lực cốt lõi (capacity building), phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đối tác để khai thác dịch vụ hiệu quả và bền vững, đồng thời phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, đã bước đầu mang lại doanh thu cho các đối tác và VINARE, đồng thời sẽ tạo cơ hội gia tăng doanh thu trong trung và dài hạn.

Trong năm 2021, VINARE đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, tăng cường truyền thông. Cổ phiếu của VINARE đã được quan tâm nhiều hơn từ phía các nhà đầu tư và giá cổ phiếu tăng cao hơn, phản ánh giá trị thực của doanh nghiệp. VINARE đã phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tăng vốn điều lệ lên trên 1.507 tỉ đồng.

Năm 2021 cũng là năm VINARE đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2020; giải thưởng Top 10 ngành Ngân hàng – Dịch vụ tài chính tại Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 – 2021; vinh dự được nằm trong bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021; được vinh danh là một trong số 389 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (IR Awards 2021); Báo cáo thường niên của VINARE xuất sắc được vinh danh ở hạng mục giải “Tiến bộ vượt trội” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021.

Những thành tựu trên đạt được là do quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, nhất là các cổ đông lớn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và nỗ lực quan trọng của các cán bộ, nhân viên VINARE đã tiếp đà tăng trưởng cho VINARE trong ngắn, trung và dài hạn.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

– Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021

– Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022

– Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2021

– Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

– Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021

– Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 2021

– Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022

– Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024 đối với ông Đào Nam Hải và ông Jared Orchard

– Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 là: Bà Anna Lee On Wah – Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm mới và Phi nhân thọ tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc & Ấn Độ của Swiss Re và Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị cam kết trước đại hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cổ đông lớn, tăng cường và mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch thách thức của năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Liên kết Website