Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

AM Best khẳng định xếp hạng của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam năm 2022

AM Best tiếp tục khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” (Tốt) của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) trong kỳ đánh giá 2022. Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành ở mức ổn định (stable).

Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, được AM Best đánh giá ở mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Khả năng tài chính của VINARE, được phản ánh thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được duy trì ở mức cao nhất năm 2021. Chỉ số BCAR này được củng cố bởi đòn bẩy khai thác ròng thấp và các nhà nhận tái có khả năng tín dụng tốt, mặc dù danh mục đầu tư của VINARE có rủi ro cao hơn trong năm 2021. Biên khả năng thanh toán theo quy định của VINARE tiếp tục vượt yêu cầu tối thiểu với biên độ rộng, đã tăng đáng kể trong năm 2021 do doanh thu phí từ nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn cá nhân giảm đáng kể. Các yếu tố bù trừ cho tình hình tài chính của VINARE vẫn còn, đó là nguy cơ rủi ro thảm họa thiên tai và tỷ lệ chi trả cổ tức cao của VINARE.

AM Best đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của VINARE tốt trong 5 năm gần đây, với tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trung bình 5 năm ở mức 96,4% và ROE là 9,4% (2017 – 2021). Kết quả kinh doanh của các nghiệp vụ cốt lõi của VINARE vẫn khả quan, mặc dù nghiệp vụ thân tàu đã phải chi trả các vụ bồi thường không có lợi. Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng ở mức thấp do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, việc tăng cường phân bổ đầu tư vào trái phiếu đã giúp VINARE duy trì lợi suất đầu tư của mình. Về mặt khách quan, AM Best kỳ vọng VINARE sẽ tiếp tục đạt được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, nhờ vào việc VINARE luôn tuân thủ kỷ luật khai thác và điều kiện định phí của một số nghiệp vụ được cải thiện.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là cân bằng. VINARE đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với các công ty bảo hiểm trong nước và có sự am hiểu sâu rộng tình hình thị trường bảo hiểm trong nước trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, VINARE tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; và Công ty Tái bảo hiểm Thụy Sỹ (Swiss Re) về kỹ năng khai thác và quản lý rủi ro cũng như đổi mới sản phẩm. Mặc dù VINARE chủ yếu tập trung hoạt động ở thị trường trong nước, nhưng VINARE có danh mục khai thác dịch vụ đa dạng và có sự cân bằng tốt giữa các dịch vụ thương mại và bán lẻ.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với khả năng tiếp nhận rủi ro rõ ràng, hệ thống các văn bản báo cáo nghiệp vụ phát triển và phương pháp quản lý rủi ro thận trọng của VINARE. Với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Swiss Re, VINARE đã có thể sử dụng mô hình vốn kinh tế để theo dõi và quản lý các rủi ro chính của công ty một cách hợp lý.

(Theo AM Best ngày 22/4/2022)

Liên kết Website