Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   28.00
  HKD   3.00
  JPY   177.72
  CHF   24.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   16.00
  THB   665.94

Vốn chuyên dụng dành cho tái bảo hiểm toàn cầu lên tới hơn 700 tỷ USD trong năm 2021

Năm 2021 là một năm phát triển mạnh về lĩnh vực tái bảo hiểm toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về cả vốn và doanh thu phí tái bảo hiểm, đồng thời tỷ lệ kết hợp và tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) đã được cải thiện nhiều. Mặc dù năm ngoái COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, nhưng hầu như không ghi nhận được về các tổn thất được bảo hiểm. Tuy nhiên, lĩnh vực tái bảo hiểm đã phải hứng chịu một số lượng lớn các sự kiện thảm họa thiên nhiên.

Vốn chuyên dụng dành cho tái bảo hiểm toàn cầu lên tới 728 tỷ USD vào cuối năm 2021, với mức tăng trưởng 8,4% so với mức vốn 672 tỷ USD đã được điều chỉnh vào cuối năm 2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ động lực thúc đẩy về cả hiệu quả đầu tư và hoạt động khai thác tái bảo hiểm mạnh mẽ.

Mức tăng trưởng chung 8,4% đến từ cả các công ty trong bảng Chỉ số[1] và vốn dành cho giải pháp chuyển giao rủi ro lựa chọn tiếp tục tăng trưởng hơn 4%. Các công ty trong bảng Chỉ số đóng góp tới 84% vốn của ngành tái bảo hiểm:

  • Các công ty trong bảng Chỉ số đã tăng trưởng 10% về vốn, đạt 610 tỷ USD trong năm 2021.
  • Thị trường đầu tư mạnh mẽ cũng thúc đẩy sự tăng trưởng này, mặc dù động lực thúc đẩy này tập trung vào một công ty duy nhất, Công ty bảo hiểm National Indemnity, có vốn chủ sở hữu lớn.
  • Lợi nhuận ròng cũng góp phần, với việc các công ty trả lại lợi nhuận ròng cho cổ đông ít hơn các năm trước.
  • Quay trở lại năm 2014, có một xu hướng rõ ràng về vốn, hay còn gọi là “cung”, tăng nhanh hơn cầu và điều này một lần nữa lại thể hiện rõ ràng trong năm 2021.

Đi sâu hơn vào khả năng sinh lời, đối với nhóm nhỏ các công ty[2] thuộc các công ty trong bảng Chỉ số công bố thông tin liên quan đến tổn thất thảm họa thiên nhiên và hoàn nhập dự phòng năm trước:

  • Tăng trưởng doanh thu phí tái bảo hiểm mạnh mẽ khoảng 17%, nhờ sự hỗ trợ của môi trường định phí vững chắc cũng như sự phục hồi kinh tế.
  • Tỷ lệ kết hợp đã được cải thiện mạnh mẽ đạt 97,6%, giảm từ mức chịu tác động của COVID-19 là 104,1% trong năm 2020. Đây là tỷ lệ kết hợp tốt nhất kể từ năm 2016.
  • Tỷ lệ kết hợp tốt này đặc biệt đáng chú ý căn cứ vào những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra năm ngoái.
  • Trên cơ sở cơ bản, tỷ lệ kết hợp cũng được cải thiện, giảm từ 100,7% xuống 99,8% và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, tỷ lệ này giảm xuống dưới 100%. Mặc dù lạm phát đang là mối quan tâm ngày càng tăng, nhưng việc tăng phí tái bảo hiểm cho đến nay đã vượt xa xu hướng bồi thường. Điều này đã làm giảm tỷ lệ bồi thường của năm xảy ra tai nạn không bao gồm thảm họa thiên nhiên trong năm ngoái và tỷ lệ chi phí cũng thấp hơn.
  • Tương tự như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình, dù đo lường trên cơ sở thông báo hay cơ bản, đều được cải thiện rõ rệt. tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được thông báo đã tăng trở lại từ 2,7% lên 11,4% và trên cơ sở cơ bản từ tăng 1,3% lên 6,2%.
  • Nói như vậy nhưng ngành tái bảo hiểm vẫn còn một khoảng cách để thu hẹp về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cơ bản so với chi phí sử dụng vốn.

                                      (Theo Gallagher Re’s Reinsurance Market Report –

                                             Results for full- year 2021 tháng 04/2022)

[1] Bao gồm các công ty BH/TBH như Sirius Point Re, National Indemnity, Fairfax, Markel, General Re, Great West Lifeco, Lancashire, QBE, Alleghany, Everest Re, Hannover Re, WR Berkley, Partner Re, QIC, AGRO,     Axis Capital, Arch Capital, SCOR, Munich Re, MAPFRE, Swiss Re, Renaissance Re, RGA, IRB Brazil.

[2] Bao gồm các công ty BH/TBH như Fairfax, Markel, Arch Capital, WR Berkley, Everest Re, Axis Capital, Alleghany, Hannover Re, Partner Re, Munich Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Sirius Point Re, Renaissance Re, AGRO, Lancashire.

Liên kết Website