Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   182.41
  CHF   25.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   699.53

VINARE hoàn thành mục tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/7/2022, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VINARE, ông Mai Xuân Dũng – Tổng giám đốc, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể cán bộ nhân viên VINARE.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của VINARE đạt 1.287 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,2% kế hoạch cả năm. Trong đó doanh thu phí từ các nghiệp vụ tái bảo hiểm cốt lõi đã tăng 19,1%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, các nghiệp vụ tái bảo hiểm truyền thống như tài sản, kỹ thuật, hàng hoá … đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về doanh thu. Việc tăng cường khai thác các nghiệp vụ tái bảo hiểm cốt lõi nằm trong định hướng của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ.

Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đạt 212,1 tỷ đồng, trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành, lần lượt đạt 77,9 tỷ đồng và 134,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Giám đốc các Ban Tài sản, Kỹ thuật, Nghiệp vụ đặc biệt, Marketing, Đầu tư, Quản trị nghiệp vụ và Bồi thường đã trình bày các tham luận trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022. Tổng giám đốc Mai Xuân Dũng và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Linh đã có những chỉ đạo cụ thể về phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

Ông Mai Xuân Dũng, Tổng giám đốc VINARE phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VINARE, đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Có được kết quả này là do VINARE đã có chủ trương đúng đắn, chú trọng các mảng kinh doanh cốt lõi phù hợp với năng lực khai thác của VINARE; từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực tìm kiếm để tăng nguồn dịch vụ; các Ban nghiệp vụ tuân thủ kỷ luật khai thác. Bên cạnh việc tâp trung vào hoạt động kinh doanh các dịch vụ hiện hữu, VINARE cũng đã chủ động và tăng cường làm việc với các đối tác để phát triển sản phẩm mới, đã mang lại kết quả cụ thể và tạo ra khả năng mang lại doanh thu trong tương lai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VINARE phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về xây dựng năng lực (core capacity building) và quản trị nội bộ, VINARE tiếp tục tập trung nâng cao năng lực của hệ thống để đáp ứng yêu cầu của công việc: đã hoàn thành các giai đoạn quan trọng của phần mềm tái bảo hiểm cốt lõi (ViCore) theo đúng kế hoạch; đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử (Vidoc, Vicontent); đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ một cách bài bản, dựa trên Quy chế mới được sửa đổi, bổ sung; chủ động triển khai các bước để xây dựng lộ trình áp dụng các nguyên tắc ESG của Phát triển bền vững vào hoạt động của VINARE; hoàn thành Báo cáo Quản lý rủi ro, thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ đối với một số Ban nghiệp vụ, dự án đầu tư, đưa các công việc này vào nề nếp và là nhân tố quan trọng trong hệ thống ERM (Enterprise Risk Management) của VINARE.

Trong kỳ đánh giá năm 2022, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE tiếp tục đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best). VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay, phản ánh tình hình tài chính vững mạnh, kết quả hoạt động kinh doanh tốt và bền vững của VINARE.

Với vai trò là trung tâm thông tin của thị trường, VINARE đã chính thức phát hành Bản tin Bảo hiểm – Tái bảo hiểm (song ngữ Việt Anh) số đầu tiên của năm 2022. Bản tin đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các đối tác, khách hàng của VINARE, cho thấy nhu cầu cần những thông tin khách quan và chất lượng trong một thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm rộng lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, VINARE đã làm việc trực tiếp với nhiều nhà tái bảo hiểm quốc tế hàng đầu và các đối tác liên quan, trao đổi các giải pháp để tăng cường năng lực khai thác (capacity) cho thị trường và khả năng nhận dịch vụ từ nước ngoài, trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý cao nhất – Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi – đã được Quốc hội thảo luận nhiều phiên và chính thức thông qua.

Với các định hướng và giải pháp đã triển khai, VINARE sẽ tiếp tục mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2022.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, VINARE đặt mục tiêu tổng doanh thu là trên 3.000 tỷ, trong đó doanh thu phí nhận là 2.211 tỷ (trong đó doanh thu từ nghiệp vụ cốt lõi tăng trưởng 10%), lợi nhuận trước thuế ở mức 434,7 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%.

Liên kết Website