Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   187.76
  CHF   26.00
  AUD   16.00
  CAD   17.00
  SGD   18.00
  THB   724.47

VINARE tiếp tục tăng trưởng mạnh doanh thu từ các nghiệp vụ cốt lõi

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có sự hồi phục mạnh sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với việc mở cửa trở lại các trung tâm kinh tế của đất nước. Chỉ riêng trong Quý III, tăng trưởng GDP đạt mức khá cao 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã cho thấy những hiệu quả nhất định. Cũng theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 08 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 43.735 tỷ đồng, tăng 17,1 % so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm bảo hiểm đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Nhóm các sản phẩm cá nhân đã phục hồi trở lại như bảo hiểm xe cơ giới tăng 15%, bảo hiểm sức khỏe tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, bảo hiểm cháy nổ cũng ghi nhận mức tăng 25,1%, bảo hiểm hàng hóa tăng 16,7%, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự tăng 9,9%…

Cùng với sự tăng trưởng của toàn thị trường, VINARE cũng đã công bố những kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của VINARE đạt 1.888 tỷ đồng, tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước và đạt 85,4% kế hoạch cả năm. Trong đó, doanh thu phí từ các nghiệp vụ bảo hiểm cốt lõi tăng 19,4%. Các nghiệp vụ tái bảo hiểm truyền thống đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về doanh thu, cụ thể nghiệp vụ tài sản tăng 16,2%, kỹ thuật tăng 28,3%, hàng hoá tăng 28,7%, trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) tăng 39,8%. Việc tăng cường khai thác các nghiệp vụ tái bảo hiểm cốt lõi nằm trong định hướng của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ.

Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đạt 294,8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm tăng trưởng tốt, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt thấp hơn so với kỳ vọng do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán.

Năm 2022, VINARE vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu xuất sắc – Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 – 2022, đồng thời nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2022.

Liên kết Website