Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

AM Best khẳng định xếp hạng của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) năm 2023

Trong kỳ đánh giá năm 2023, AM Best tiếp tục khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” (Tốt) của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE). Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành ở mức ổn định (stable). Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, được AM Best đánh giá ở mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Khả năng tài chính của VINARE được đánh giá thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi chỉ số an toàn vốn (Best’s Capital Adequacy Ratio – BCAR), duy trì ở mức cao nhất trong năm 2022. Chỉ số BCAR này được củng cố bởi đòn bẩy khai thác ròng thấp và các nhà nhận tái có khả năng tín dụng tốt. Biên khả năng thanh toán của VINARE tiếp tục vượt yêu cầu tối thiểu với biên độ rộng cũng như gia tăng trong năm 2022 do doanh thu phí từ nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn cá nhân giảm đáng kể. Các yếu tố bù trừ cho tình hình tài chính của Tổng công ty có thể kể đến như rủi ro từ hoạt động đầu tư, tỷ lệ chi trả cổ tức cao cũng như nguy cơ rủi ro thảm họa thiên tai.

AM Best đánh giá hoạt động kinh doanh của VINARE rất tốt, với việc công ty ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân trong 5 năm ở mức 9,9% (năm tài chính 2018-2022). Kết quả kinh doanh tốt của VINARE có được là do kết quả thuận lợi của danh mục nhận tái bảo hiểm và lợi nhuận đầu tư ổn định. Kết quả kinh doanh tái bảo hiểm đã được cải thiện trong năm 2022 do giảm thiểu được các tổn thất do rủi ro thiên tai và tổn thất thường xuyên, song song với việc giảm tỉ lệ chi phí hoạt động so với tổng doanh thu của công ty. Hiệu quả kinh doanh của VINARE chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, mặc dù mặt bằng lãi suất tiền gửi năm 2022 thấp hơn so với năm 2021. Về mặt khách quan, AM Best kỳ vọng VINARE sẽ tiếp tục đạt được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, nhờ vào việc Tổng công ty luôn tuân thủ kỷ luật khai thác và điều kiện định phí của một số nghiệp vụ được cải thiện.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là cân bằng. Nhờ sự hỗ trợ lớn từ các cổ đông như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC và Tập đoàn Tái bảo hiểm Thụy Sỹ (Swiss Re) cũng như với vị thế là một nhà tái bảo hiểm quốc gia, VINARE đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với các công ty bảo hiểm trong nước và có sự am hiểu sâu rộng tình hình thị trường bảo hiểm trong nước trong nhiều năm qua. Mặc dù VINARE chủ yếu tập trung hoạt động ở thị trường trong nước, nhưng Tổng công ty có danh mục khai thác dịch vụ đa dạng và có sự cân bằng tốt giữa các dịch vụ thương mại và bán lẻ.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với khả năng tiếp nhận rủi ro rõ ràng, hệ thống các văn bản báo cáo nghiệp vụ phát triển và phương pháp quản lý rủi ro thận trọng của VINARE. Với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Swiss Re, Tổng công ty đã có thể sử dụng mô hình vốn kinh tế để theo dõi và quản lý các rủi ro chính của công ty một cách hợp lý.

                                                                                       (Theo AM Best ngày 12/05/2023)

Liên kết Website