Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   24.00
  EUR   26.00
  GBP   30.00
  HKD   3.00
  JPY   183.74
  CHF   26.00
  AUD   16.00
  CAD   18.00
  SGD   18.00
  THB   707.02

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV/2007

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV/2007

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý III/2007

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý III/2007

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I/2007

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I/2007

Liên kết Website