Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   22.00
  EUR   27.00
  GBP   31.00
  HKD   2.00
  JPY   203.62
  CHF   25.00
  AUD   17.00
  CAD   18.00
  SGD   17.00
  THB   693.66

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/2020

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý III/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý III/2020

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II/2020

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý II/2020

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2020

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý I/2020

Báo cáo Tài chính riêng Quý I/2020

Liên kết Website