Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   25.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   171.70
  CHF   26.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   687.47

VINARE hưởng ứng chương trình “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”   
(22 - 02 -2023)

Sáng ngày 22/2/2023, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã kêu gọi và tổ chức cho Cán bộ nhân viên Công ty tham gia chương trình...

Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VINARE   
(30 - 01 -2023)

Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VINARE

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022   
(19 - 01 -2023)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2022   
(19 - 01 -2023)

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2022

VINARE hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022   
(18 - 01 -2023)

Sáng ngày 17/01/2023, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 – Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và...

VINARE vinh dự nhận giải thưởng từ HOSE và HNX   
(06 - 12 -2022)

Với việc thực hiện tốt các nội dung phát triển bền vững, các yếu tố về môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp (ESG) theo thông lệ trong nước và quốc tế, Tổng Công ty cổ phần Tái...

VINARE – Thai Re phối hợp đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm/tái bảo hiểm   
(24 - 11 -2022)

Ngày 8-12/11 vừa qua, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam (VINARE) đã kết hợp với Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ với...

Liên kết Website