Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/functions.php on line 113

Warning: copy(http://vietcombank.com.vn/ExchangeRates/ExrateXML.aspx): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/vinareco/domains/vinare.com.vn/public_html/wp-content/themes/vinare/functions.php on line 113
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   182.41
  CHF   25.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   699.53

Bộ Tài chính trao bằng khen tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2020...   
(21 - 09 -2022)

Căn cứ vào thành tích kinh doanh giai đoạn 2020 – 2021, ngày 15/9 vừa qua, Bộ Tài chính đã có bằng khen cho tập thể Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE)...

Lãnh đạo VINARE dẫn đầu đoàn công tác khảo sát tình hình bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh...   
(15 - 09 -2022)

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2022 đã được Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới các nước ASEAN (“VINABAI”) thông qua,...

Hội nghị Tổng giám đốc các Doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022   
(15 - 09 -2022)

Ngày 29/7/2022 vừa qua, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị CEO nhân thọ lần thứ 28 và Hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ 19. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ...

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp của Chính phủ tại các địa...   
(30 - 08 -2022)

Để tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện...

VINARE hoàn thành mục tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022   
(29 - 07 -2022)

Ngày 25/7/2022, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng...

Liên kết Website