Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   182.41
  CHF   25.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   699.53

VINARE tích cực triển khai xây dựng giải pháp bảo hiểm Nat Cat   
(14 - 09 -2020)

Trên phạm vi toàn cầu, trong vài thập kỷ gần đây, thiên tai xảy ra ngày càng nhiều với mức độ ngày càng trầm trọng. Chỉ riêng trong năm 2011 đã xảy ra hàng loạt các thảm họa như...

Ban lãnh đạo VINARE tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và TCT KD vốn nhà...   
(11 - 09 -2020)

Ngày 19/3/2013, Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam – (VINARE) cùng ông Martyn Parker – Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Toàn cầu của Swiss Re – đồng thời là...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐĐ thường niên VINARE 2013   
(11 - 09 -2020)

Ngày 25/03/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Công văn số 546/TB-VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày 04/04/2013) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VINARE năm 2013...

Đối phó với rủi ro thiên tai ở quy mô Quốc gia   
(11 - 09 -2020)

Đó là tiêu đề của cuộc Hội thảo do Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ tài chính) phối hợp với Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) và Ủy ban Hợp tác...

Vinare tham gia “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2012   
(11 - 09 -2020)

Sáng 02/12/2012, hưởng ứng hoạt động thể thao hữu nghị và quyên góp từ thiện “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2012” diễn ra tại Công viên Thống Nhất, các cán bộ, nhân viên Tổng công ty cổ...

Vinare và đối tác chiến lược Swiss Re tổ chức Hội thảo về bảo vệ rủi ro thiên tai   
(11 - 09 -2020)

Thực tế cho thấy, thế giới và nền văn minh nhân loại đã và đang gặp nguy cơ với ngày càng nhiều thảm họa khốc liệt mà nguyên nhân chủ yếu của nó xuất phát từ biến đổi khí...

VINARE bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới   
(11 - 09 -2020)

Ngày 22/3/2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã quyết định bổ nhiệm ông Thomas Kessler giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vinare. Trước khi sang nhận...

Hội nghị Tái bảo hiểm lần thứ V   
(11 - 09 -2020)

Trong hai ngày 08 – 09/11/2012 tại Đà Lạt, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia – Vinare đã tổ chức Hội nghị Tái bảo hiểm lần thứ V với chủ đề “Facing the storm –...

Liên kết Website