Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  USD   23.00
  EUR   26.00
  GBP   29.00
  HKD   3.00
  JPY   182.41
  CHF   25.00
  AUD   15.00
  CAD   17.00
  SGD   17.00
  THB   699.53

Thông báo về Tóm tắt Danh sách cổ đông VINARE   
(12 - 07 -2022)

Thông báo về Tóm tắt Danh sách cổ đông VINARE

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)   
(30 - 06 -2022)

Thông báo Kết quả giao dịch bán Chứng chỉ quỹ Bảo Việt (BVPF)

VINARE bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành Tài chính tại Hòa Bình   
(24 - 06 -2022)

Sáng ngày 22/6/2022, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính và Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ khánh thành –...

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022   
(24 - 06 -2022)

Thông báo về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán độc lập năm 2022 

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của...   
(22 - 06 -2022)

Thông báo về việc Giao dịch Chứng chỉ Qũy của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

VINARE – THAI RE ký biên bản ghi nhớ   
(14 - 06 -2022)

Chiều ngày 13/6/2022, lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (VINARE) và Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) đã diễn ra tại trụ sở VINARE....

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022   
(14 - 06 -2022)

Công bố thông tin về Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán   
(13 - 06 -2022)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Đại hội chi đoàn VINARE: Tiếp tục phát huy thắng lợi các nhiệm vụ được giao   
(09 - 06 -2022)

Sáng 03/06/2022, Chi đoàn Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là một sự...

Liên kết Website