Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 18111.22
  CAD 18179.31
  CHF 24053.71
  DKK 3611.19
  EUR 26604.29
  GBP 29584.01
  HKD 2933.01
  INR 366.16
  JPY 203.97
  KRW 20.9
  KWD 77942.95
  MYR 5340.09
  NOK 2870.99
  RUB 428.83
  SAR 6285.99
  SEK 2800.23
  SGD 16733.25
  THB 691.78
  USD 22770

Bản đồ Site

Skip Navigation Links.
Collapse Menu HeaderMenu Header
Diễn đàn
Bản đồ Site
English
Collapse Menu HeaderMenu Header
Forum
Sitemap
Vietnamese
Collapse Menu TopMenu Top
Collapse About usAbout us
Introduction
Strategic Direction
Organization Chart
Historical Milestones
Major Shareholders
Charter
Our Clients
Collapse News & EventsNews & Events
VINARE News
Market News
Other News
Collapse Investor RelationsInvestor Relations
Collapse General Meeting of ShareholdersGeneral Meeting of Shareholders
General Meeting of Shareholders Resolution
Minutes of the General Meeting of Shareholders
Calling Notice for General Meeting of Shareholders
Collapse Financial InformationFinancial Information
Prospectus
Collapse Financial HighlightsFinancial Highlights
Financial Highlights
Quarterly Financial Statement
Yearly Audited Financial Statement
Half Yearly Reviewed Financial Statement
Board of Management
Annual Report
Corporate Governance Report
Irregular & Upon-Request Information Disclosure
Corporate Governance Regulation
Information Disclosure Guidelines
Collapse LibraryLibrary
Legal Document
Knowhow Sharing
Collapse Market ReviewMarket Review
2011
2012
2013
2014
2015
Annual Report
Charter
Career
Contact
Event
Collapse Menu TopMenu Top
Collapse Tin tức & Sự kiệnTin tức & Sự kiện
Thông Tin VINARE
Thông Tin Thị Trường
Các Thông Tin Khác
Collapse Giới thiệuGiới thiệu
Giới thiệu chung
Định Hướng Mục Tiêu
Cơ Cấu Quản Trị
Lịch Sử Hoạt Động
Cơ Cấu Cổ Đông
Đối Tác & Khách Hàng
Collapse Quan Hệ Cổ ĐôngQuan Hệ Cổ Đông
Collapse Đại Hội Đồng Cổ ĐôngĐại Hội Đồng Cổ Đông
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông
Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Collapse Báo Cáo Quản Trị Công TyBáo Cáo Quản Trị Công Ty
Thông Tin Khác
Hội Đồng Quản Trị
Collapse Báo Cáo Tài ChínhBáo Cáo Tài Chính
Collapse Báo Cáo Tài Chính QuýBáo Cáo Tài Chính Quý
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2015
Năm 2007
Năm 2006
Năm 2016
Năm 2017
Collapse Cáo BạchCáo Bạch
Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản
Báo Cáo Tài Chính Năm Đã Kiểm Toán
Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Soát Xét
Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản
Báo Cáo Thường Niên
Công Bố Thông Tin Bất Thường Và Theo Yêu Cầu
Quy Chế Công Bố Thông Tin
Quy Chế Quản Trị Tổng Công Ty
Người liên hệ
Collapse Thư ViệnThư Viện
Văn Bản Pháp Quy
Collapse Tạp ChíTạp Chí
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Năm 2005
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Annual Report
Điệu Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động
Thuật ngữ
Cơ Hội Nghề Nghiệp
Liên Hệ
Collapse Sự kiệnSự kiện
Form 1
Form 2
Form 3
Form 4
Collapse ModuleModule
Trang chủ
Kết quả tìm kiếm
Thông tin thời tiết
Thông tin chứng khoán
Thăm dò ý kiến
Collapse Sự kiệnSự kiện
Form 1
Collapse ModuleModule
Home
Search Results
Poll

Liên kết Website