Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Giới thiệu

Ban Điều Hành

Thứ Tư, 10/07/2013, 02:58

 Tổng Giám đốc

 

 

 

 

Ông Phạm Công Tứ

 

 

 

 

 

 Các Phó Tổng Giám đốc

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Linh

 

 

Ông Yves Daniel Cochand

 

 

 

Ông Mai Xuân Dũng

 

 

 

 

Ông Trần Phan Việt Hải
Được cử tham gia HĐQT &
BGĐ Công ty Liên doanh
Bảo hiểm Samsung – Vina
ngày 15/1/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết Website