Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Giới thiệu » Cơ Cấu Cổ Đông

Cơ cấu cổ đông

 

Vốn điều lệ thực góp: 1.310.759.370.000 VND

 

Thứ tự

Tên cổ đông

Vốn góp theo mệnh giá (VNĐ)

Số cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

      

SCIC

529.060.350.000

52.906.035

40,36

2

     

 Swiss Re

327.689.890.000

32.768.989

25,00

3

 Bảo Việt

120.268.200.000

12.026.820

9,18

4

 Bảo Minh

84.275.100.000

 8.427.510

6,43

5

 

Các cổ đông khác

249.465.830.000

24.946.583

19,03

Tổng

1.310.759.370.000

131.075.937

100,00

 

 

Liên kết Website