Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Giới thiệu

Ban kiểm soát

Thứ Tư, 10/07/2013, 02:46

 Trưởng Ban Kiểm soát

 

 

 

  

Ông Trần Trung Tính
Phó Tổng Giám đôc Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 

 

 

 

 

Các Uỷ viên

Ông Deepak Mohan
Phó Giám đốc ban Đầu tư chiến lược, Swiss Re 

 

 

 Lê Thị Thanh Hiền
Phó phòng Tài chính - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Bộ Tài chính
 

 

 

Ông Trần Phan Việt Hải
Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm
Samsung - Vina

 

 

 

Ông Đỗ Quang Khánh
Phó Tổng Giám đốc Tổng
Công ty CP Bảo hiểm
Bưu điện

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website