Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Giới thiệu

Hội đồng quản trị

Thứ Hai, 08/07/2013, 11:10

Chủ tịch Hội đồng quản trị                                      Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  

 

Ông Lê Song Lai

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Bộ Tài chính

Ông Martyn Parker
Chủ tịch Ủy ban Hợp tác toàn cầu – Swiss Re

    Ông Phan Kim Bằng
Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Các Ủy viên

 

Ông Phạm Công Tứ
Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

 

 

Ông Trần Vĩnh Đức
Chủ tịch HĐQT
Tổng Công ty CP Bảo Minh

 

 

Ông Beat Schnegg

Trưởng bộ phận Quản lý nghiệp vụ phi nhân thọ Châu Á - Swiss Re

 

 

Ông Đào Nam Hải
Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex

 

Ông Phạm Sỹ Danh
Chủ tịch kiêm Tổng thư ký - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

 

 

 

Ông Mai Xuân Dũng

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website