Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17055.54
  CAD 16780.8
  CHF 23003.35
  DKK 3371.39
  EUR 24793.54
  GBP 29431.77
  HKD 2942.31
  INR 367.54
  JPY 204.59
  KRW 20.75
  KWD 77447.68
  MYR 5257.98
  NOK 2694.14
  RUB 442.88
  SAR 6282.89
  SEK 2603.72
  SGD 16364.14
  THB 670.68
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Công Bố Thông Tin Bất Thường Và Theo Yêu Cầu

Thông báo số 1760/TB-VSD ngày 20/11/2013

Căn cứ theo nội dung Thông báo số 1760/TB-VSD ngày 20/11/2013 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C251/2013-VNR/VSD-ĐK ngày 06/12/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến ...

Ngày 03/12/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VINARE nhận cổ tức tạm ứng đợt I năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Ngày 03/12/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VINARE nhận cổ tức tạm ứng đợt I năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Liên kết Website