Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

TCTy cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thông báo bổ sung về nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

TCTy cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thông báo bổ sung về nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:...

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:...

THÔNG BÁO V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau: Thời gian: 8h30’ Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015 Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà ...

THÔNG BÁO V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau: I- Thời gian: 8h30’ Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014 II- Địa điểm: Phòng họp Fuji A&B Tầng 2, Khách sạn Nikko, ...

Liên kết Website