Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17091.26
  CAD 16881.1
  CHF 23022.3
  DKK 3383.75
  EUR 24890.31
  GBP 29408.56
  HKD 2943.18
  INR 367.58
  JPY 205.11
  KRW 20.74
  KWD 77541.19
  MYR 5267.01
  NOK 2691.53
  RUB 444.25
  SAR 6284.27
  SEK 2626.64
  SGD 16379.47
  THB 671.8
  USD 22760

Quan Hệ Cổ Đông » Đại Hội Đồng Cổ Đông » Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

THÔNG BÁO(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau: •Thời gian: 8h30’ Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2013 •Địa điểm: Phòng họp Fuji A&B Tầng 2, Khách sạn Nikko, 84 ...

THÔNG BÁO(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau: •Thời gian: 8h30’ Thứ sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2012 •Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Meliá, 44B Lý Thường Kiệt, ...

THÔNG BÁO(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, cụ thể như sau: •Thời gian: 8h30’ Thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2011 •Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Meliá, 44B Lý Thường Kiệt, ...

Liên kết Website