Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17151.31
  CAD 16868.61
  CHF 23041.7
  DKK 3393.69
  EUR 24967.5
  GBP 29291.3
  HKD 2943.91
  INR 368.22
  JPY 205
  KRW 20.85
  KWD 77473.31
  MYR 5260.24
  NOK 2695.88
  RUB 450.06
  SAR 6286.2
  SEK 2625.55
  SGD 16413.73
  THB 674.64
  USD 22770

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Cáo Bạch » Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản

VINARE cooperates with Willis Re to organize Technical Accounting Seminar

Reinsurance technical accounting is considered one of the most important activities in reinsurance handling process. Understanding and applying principles and basic knowledge properly in daily activities is a very important matter.

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Resolution of the 6th meeting – Term III of the Board of Directors

VINARE discloses Resolution of the 6th meeting – Term III of the Board of Directors

VINARE cooperates with Swiss Re to organize Liability Insurance Seminar

Liability insurance is considered a potential business and has many opportunities to develop in Vietnam market. However, ...

Launching ceremony of Project “Go along 3300km length of the country with VINARE”

Youth Union of Vietnam National Reinsurance Corporation (VINARE) in collaboration with Trade Union and Marketing Department has recently launched the sports project “Go along 3300km length of the country with VINARE” to all employees to participate in order to raise funds for charity.

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Reviewed Financial Statements for the period from 01 January 2016 to 30 June 2016

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Reviewed Financial Statements for the period from 01 January 2016 to 30 June 2016

VINARE tổ chức thành công Hội thảo bảo hiểm TNDS chủ tàu

Ngày 09/09/2016, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã phối hợp với West of England P&I Club tổ chức hội thảo bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ tàu tại Đà Nẵng. ...

Quy tắc phân bổ Tổn thất chung York Antwerp (YAR) 2016

Quy tắc phân bổ Tổn thất chung York Antwerp (YAR) 2016 đã được Ủy ban Hàng hải Quốc tế (CMI) thông qua ...

VINARE phối hợp với Willis Re tổ chức Hội thảo chuyên đề về Kế toán nghiệp vụ

Kế toán nghiệp vụ Tái bảo hiểm (Reinsurance Technical Accounting) được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất của quy trình xử lý tái bảo hiểm ...

Nghị quyết cuộc họp lần thứ VI - nhiệm kỳ III

Nghị quyết cuộc họp lần thứ VI - nhiệm kỳ III

VINARE phối hợp với Swiss Re tổ chức Hội thảo Bảo hiểm Trách nhiệm

Bảo hiểm Trách nhiệm được xem là một nghiệp vụ tiềm năng và có rất nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên,...

Liên kết Website