Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17151.31
  CAD 16868.61
  CHF 23041.7
  DKK 3393.69
  EUR 24967.5
  GBP 29291.3
  HKD 2943.91
  INR 368.22
  JPY 205
  KRW 20.85
  KWD 77473.31
  MYR 5260.24
  NOK 2695.88
  RUB 450.06
  SAR 6286.2
  SEK 2625.55
  SGD 16413.73
  THB 674.64
  USD 22770

Quan Hệ Cổ Đông » Báo Cáo Tài Chính » Cáo Bạch » Các Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản

Lễ phát động Dự án ‘Cùng VINARE đi dọc chiều dài đất nước 3300km’

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) phối hợp với Công Đoàn và Ban Marketing đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia dự án thể thao ‘Cùng VINARE đi dọc chiều dài đất nước 3300km’ để gây quỹ từ thiện.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất, Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả ...

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , ...

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Official launching ceremony of K-care, a cancer insurance product co-developed by Bao Viet Insurance, VINARE and Swiss Re.

Official launching ceremony of K-care, a cancer insurance product co-developed by Bao Viet Insurance, VINARE and Swiss Re.

VINARE discloses 2016 Half-yearly Corporate Governance Report

2016 Half-yearly Corporate Governance Report

2016 First Half Review Meeting

On 22nd July 2016, Vietnam National Reinsurance Corporation (VINARE) has organized 2016 First Half Review Meeting.

VINARE discloses Quarter II financial statements in 2016

Vietnam National Reinsurance Corporation discloses Quarter II financial statements in 2016

Announcement No 1468/TB - VSD on the last date of registration and confirmation of the list of shareholders

Announcement on the last date of registration and confirmation of the list of shareholders

Lễ ra mắt chính thức sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư K-care, đồng phối hợp phát triển bởi Bảo hiểm Bảo Việt, VINARE và Swiss Re

Lễ ra mắt chính thức sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư K-care, đồng phối hợp phát triển bởi Bảo hiểm Bảo Việt, VINARE và Swiss Re

VINARE công bố Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016

Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016

Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016

Báo cáo Quản trị Công ty bán niên năm 2016

Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2016

Ngày 22/7/2016 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) dã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Liên kết Website