Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17055.54
  CAD 16780.8
  CHF 23003.35
  DKK 3371.39
  EUR 24793.54
  GBP 29431.77
  HKD 2942.31
  INR 367.54
  JPY 204.59
  KRW 20.75
  KWD 77447.68
  MYR 5257.98
  NOK 2694.14
  RUB 442.88
  SAR 6282.89
  SEK 2603.72
  SGD 16364.14
  THB 670.68
  USD 22760

Thư Viện » Annual Report
Annual Report 2008

Annual Report 2008

Báo cáo thường niên - năm 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

Báo cáo thường niên - năm 2007

Annual Report 2006

Annual Report 2006

Báo cáo thường niên - năm 2006

Annual Report 2005

Annual Report 2005

Báo cáo thường niên - năm 2005

Annual Report 2004

Annual Report 2004

Báo cáo thường niên - năm 2004

Annual Report 2003

Annual Report 2003

Báo cáo thường niên - năm 2003

Annual Report 2002

Annual Report 2002

Báo cáo thường niên - năm 2002

Liên kết Website