Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17491.64
  CAD 17563.75
  CHF 23908.2
  DKK 3543.32
  EUR 26057.01
  GBP 29601.94
  HKD 2935.91
  INR 365.51
  JPY 203.5
  KRW 20.59
  KWD 77805.71
  MYR 5331.31
  NOK 2745.65
  RUB 427.16
  SAR 6286.7
  SEK 2703
  SGD 16564.75
  THB 683.78
  USD 22775

Thư Viện » Annual Report
Annual Report 2010

Annual Report 2010

Báo cáo thường niên - năm 2010

Annual Report 2009

Annual Report 2009

Báo cáo thường niên - năm 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2008

Báo cáo thường niên - năm 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

Báo cáo thường niên - năm 2007

Annual Report 2006

Annual Report 2006

Báo cáo thường niên - năm 2006

Annual Report 2005

Annual Report 2005

Báo cáo thường niên - năm 2005

Annual Report 2004

Annual Report 2004

Báo cáo thường niên - năm 2004

Liên kết Website