Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17471.31
  CAD 17171.54
  CHF 23064.06
  DKK 3350.44
  EUR 24639.26
  GBP 28591.7
  HKD 2955.39
  INR 361.02
  JPY 204.98
  KRW 20.94
  KWD 77575.57
  MYR 5182.51
  NOK 2722.89
  RUB 441.18
  SAR 6298.97
  SEK 2611.3
  SGD 16359.29
  THB 671.68
  USD 22820

Tin tức & Sự kiện
Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015

A.M. Best thay đổi mức đánh giá triển vọng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành cho Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

A.M. Best thay đổi mức đánh giá triển vọng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành cho Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

A.M. Best thay đổi mức đánh giá triển vọng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành cho Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Vụ nổ ở Thiên Tân gây tổn thất bảo hiểm trên 1,5 tỷ USD

Vụ nổ ở Thiên Tân gây tổn thất bảo hiểm trên 1,5 tỷ USD

Tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm của vụ nổ nhà máy hóa chất tại Thiên Tân ngày 12/8/2015 gây thiệt hại nặng nề cho các công ty bảo hiểm Trung Quốc ...

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam về tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam về tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam về tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2015

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2015

Tổng Công Ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2015

Bảo hiểm tài sản công

Bảo hiểm tài sản công

Ngày 18/7/2015 tại Huế, Cục quản lý & Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã phối hợp với Cục Quản lý Công sản tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm tài sản công: Huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm góp phần bảo vệ tài chính, Ngân sách Nhà nước”.

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền (tỷ lệ 15%) cho các cổ đông VINARE chưa lưu ký

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền (tỷ lệ 15%) cho các cổ đông VINARE chưa lưu ký

Căn cứ Thông báo số 1290/TB-VSD ngày 03/06/2015 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C201/2015-VNR/VSD-ĐK ngày 23/06/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày chốt danh sách là ngày 18/06/2015), Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân ...

Liên kết Website