Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17055.54
  CAD 16780.8
  CHF 23003.35
  DKK 3371.39
  EUR 24793.54
  GBP 29431.77
  HKD 2942.31
  INR 367.54
  JPY 204.59
  KRW 20.75
  KWD 77447.68
  MYR 5257.98
  NOK 2694.14
  RUB 442.88
  SAR 6282.89
  SEK 2603.72
  SGD 16364.14
  THB 670.68
  USD 22760

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường
TỔN THẤT TÀI SẢN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM THIÊN TAI Ở 17 THỊ TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI LÊN TỚI 168 TỶ USD

TỔN THẤT TÀI SẢN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM THIÊN TAI Ở 17 THỊ TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI LÊN TỚI 168 TỶ USD

Theo một báo cáo gần đây của Lloyd’s London,  tổn thất tài sản không được bảo hiểm thiên tai ở 17 thị trường trên thế giới lên đến 168 tỷ USD; việc này sẽ đẩy 17 quốc gia có sự tăng trưởng cao đối mặt với các thiệt ...

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc

Gần đây đã dấy lên những quan ngại liệu rằng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số trong điều kiện nền kinh tế trì trệ và thị trường ngày càng trở nên bão ...

Liên kết Website