Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Ảnh hưởng của tổn thất thiên tai trong mùa tái tục 1/1/2019

Thứ Ba, 29/01/2019, 08:09

Ảnh hưởng chung của các tổn thất thiên tai đối với tỷ lệ phí tái bảo hiểm tài sản khá “im ắng” trong mùa tái tục ngày 1/1/2019, nhưng năm 2018 là năm tổn thất thiên tai cao nhất, đứng hàng thứ 4, thực sự đã đặt ra các câu hỏi về tính đầy đủ của cách định phí, chiến lược khai thác tái bảo hiểm và nguồn vốn khả dụng.

Trong báo cáo tái tục hàng năm của mình, công ty môi giới Guy Carpenter cho biết sức ép tiềm tàng đối với ngành bảo hiểm do các tổn thất thiên tai trên toàn thế giới vào nửa cuối năm 2018 và diễn biến liên tục của các vụ khiếu nại đòi bồi thường năm 2017 chí ít đã được bù đắp một phần bởi năng lực bảo hiểm dồi dào. Do đó, Chỉ số về Tỷ lệ phí tái bảo hiểm tính trên Giới hạn trách nhiệm (RoL) trên toàn thế giới[1], thước đo sự thay đổi về phí tái bảo hiểm đối với rủi ro thiên tai phải trả hàng năm, chỉ tăng 1,1% mặc dù nhiều năm liên tục xảy ra các tổn thất lớn.

Chỉ số về Tỷ lệ phí TBH tính trên Giới hạn trách nhiệm đối với rủi ro thiên tai trên toàn thế giới từ 1990 – 2019

Hai khu vực lớn nhất đóng góp vào Chỉ số này là Mỹ: tăng 2,6% và Châu Âu/ Trung Đông/ Châu Phi (EMEA): giảm 2,5%, nhưng mức độ tăng giảm rất khác nhau trong phạm vi các con số này tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của dịch vụ. Đối với mùa tái tục ở châu Âu, tình trạng bất ổn Brexit đã ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lực bảo hiểm của Lloyd, nhưng điều này ít ảnh hưởng đến kết quả tái tục vì có thêm vốn khả dụng bổ sung.

Trong khi đó Nhật Bản cũng đã nếm trải những tổn thất thiên tai lớn nên chỉ đến khi mùa tái tục ngày 1 tháng 4 kết thúc thì mới biết được sự ảnh hưởng như thế nào.

Mặc dù biến động tăng phí tái bảo hiểm tài sản chỉ hạn chế mang tính chất cục bộ, nhưng ảnh hưởng của các tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản đối với khả năng sinh lời đã tạo sức ép lên các nghiệp vụ bảo hiểm khác. Do đó, ngoài việc tăng phí tái bảo hiểm đối với nghiệp vụ bảo hiểm bị ảnh hưởng của tổn thất, nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm và nghiệp vụ bảo hiểm đặc biệt không bị ảnh hưởng của tổn thất cũng phải hứng chịu sự tăng phí.

Tính đầy đủ của cách định phí

Ông David Priebe, Phó chủ tịch của Guy Carpenter cho biết “Mặc dù ảnh hưởng đối với mùa tái tục ngày 1 tháng 1 nói chung khá im ắng, nhưng đây vẫn là môi trường đầy thách thức hơn đối với một số nghiệp vụ bảo hiểm so với một năm trước đây. Ngành bảo hiểm đang giải quyết các câu hỏi về tính đầy đủ của cách định phí và có thể cần điều chỉnh đến mức độ như thế nào và ở đâu. Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm kiếm được sự cân bằng nên các câu hỏi vẫn xuất hiện trong mùa tái tục này.”

Các điều kiện cho mùa tái tục năm 2019 vẫn bất ổn vì các nhà cung cấp vốn đã phối hợp tất cả kinh nghiệm gần đây vào cách tiếp cận thị trường của họ. Khả năng sinh lời giảm dần cũng như sự bất ổn về nguồn vốn khả dụng đã ảnh hưởng đến việc tái tục hợp đồng chuyển nhượng tái bảo hiểm vào ngày 1 tháng 1.

Vì các sự kiện của năm 2018 đã xảy ra và các tổn thất của năm 2017 tiếp tục diễn biến nên không thể tìm thêm được nguồn vốn thế chấp do những hạn chế của hợp đồng ủy thác. Nếu xu hướng này tiếp diễn hoặc các nhà cung cấp vốn nói chung thận trọng hơn trong các cam kết của mình thì năng lực bảo hiểm khả dụng có thể bị hạn chế trên quy mô rộng hơn. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy lượng vốn có thể tăng lên vì một số sáng kiến đang được triển khai để mang lại nguồn tiền mới.

Những thách thức bổ sung

Khi ngành bảo hiểm tiếp tục điều chỉnh quá trình vốn hỗ trợ rủi ro, bản chất tiến hóa của những rủi ro đó đang tạo ra những thách thức bổ sung. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu chưa được nhận thức đầy đủ nhưng có thể định hình được việc đánh giá mức độ tổn thất trong tương lai của ngành bảo hiểm, còn các rủi ro mới xuất hiện như rủi ro an ninh mạng có thể sánh với hoặc vượt quá mức độ tổn thất của bất kỳ sự kiện nào hiện được xem xét. Những người tham gia thị trường có thể cần phải điều chỉnh cách tiếp cận của mình với bối cảnh đang thay đổi, nhưng năng lực bảo hiểm có thể vẫn dồi dào đối với những rủi ro mà có thể đo lường và định phí được một cách đầy đủ./.

 

                                                                                                                                                                              Trần Minh Tuấn

                                                          (Sưu tầm từ gccapitalideas 14/01/2019)

 [1] Đây là chỉ số độc quyền của Guy Carpenter về sự biến động của Tỷ lệ phí TBH tính trên Giới hạn trách nhiệm (RoL) đối với rủi ro thiên tai trên toàn thế giới. Chỉ số này đã được Guy Carpenter duy trì từ năm 1990. Chỉ số bao hàm tất cả các thị trường tái bảo hiểm đối với rủi ro thiên tai lớn trên toàn thế giới. Chỉ số được cập nhật sau mùa tái tục ngày 1 tháng 1 hàng năm bằng cách tính toán sự thay đổi về RoL so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website